آرایشگاه خانه ابرو

خیابان فلسطین ما بین چهارراه فلسطین و بلوار نبش کوچه سپهرفیبروز
800,000 تومان
رنگ مو لایت، هر یک فویل
15,000 تومان
فر مژه دائم 4-3 ماهه
100,000 تومان
اکستنشن تار به تار
250,000 تومان
کراتین، احیا و صافی مو کوتاه تا سرشانه
700,000 تومان
کراتین، احیا و صافی مو متوسط
1,000,000 تومان
کراتین، احیا و صافی مو بلند
1,500,000 تومان
رژ لب
350,000 تومان
کرک موئی
600,000 تومان
خط چشم
350,000 تومان
اصلاح ابرو
15,000 تومان
میکرو اسکالپ اندازه سکه
(خالی کردن جاهای خالی سر)
200,000 تومان
هاشور سه بعدی
350,000 تومان
تغییر رنگ تاتو قدیمی
300,000 تومان
بن مژه ، لا مژه
250,000 تومان
تاتو سایه
350,000 تومان