امیر

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان چهارصد دستگاه، بلوار حکیم رو به روی کلانتری 15چلو کباب برگ سلطانی
43,710 تومان
چلو کباب برگ گوساله
37,200 تومان
چلو کباب بختیاری
26,040 تومان
چلو جوجه حلزونی مخصوص امیر (فیله)
24,180 تومان
چلو جوجه مخصوص (2سیخ)
24,180 تومان
چلو جوجه کباب
14,880 تومان
چلو کوبیده مخصوص (3سیخ)
21,390 تومان
چلو کوبیده (90گرمی)
15,810 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
20,460 تومان
چلو کباب نگینی
20,460 تومان
چلو کباب شف
19,530 تومان
قیمه نثار قزوین
23,250 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
14,880 تومان
هر سیخ کباب (110 گرمی)
7,440 تومان
هر سیخ جوجه
9,300 تومان
هر سیخ گوجه کبابی
1,860 تومان

ماست موسیر
1,395 تومان
سالاد فصل
4,185 تومان
زیتون پرورده
2,325 تومان
نان سنگک داغ اضافه
465 تومان

نوشابه خانواده
4,650 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,860 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
دوغ خانواده
5,580 تومان
دوغ لیوانی
1,395 تومان
دلستر خانواده
4,185 تومان
لیموناد
1,860 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
آب معدنی کوچک
930 تومان