ناشتایی بی بی دخت

چهارراه راهنمایی جنب اماکنپک 1: نان، پنیر، مغز گردو، ژامبون، گوجه، خیار، خرما، تخم مرغ آبپز، سوپرایز بی بی دخت
8,500 تومان
پک 2: عدسی، لیمو، نان،مربا، کره، تخم مرغ، سوپرایز بی بی دخت
8,500 تومان
پک 3: لوبیا، لیمو، نان، کره، مربا، تخم مرغ آبپز، سوپرایز بی بی دخت
8,500 تومان
پک 4: حلوا شکری، نان، کیک باقلوا، مربا، کره، سورپرایز بی بی دخت
8,500 تومان