بربری جوادی

خیابان فلسطین جنب مسجد محمد رسول اللهبربری ساده کوچک
1,000 تومان
قاق خشک درجه ۱
بسته ۴۳۰ گرمی
8,700 تومان
نان زنجبیلی قالب مستطیل
بسته ۱۲ تایی
5,500 تومان
بربری ساده کوچک
1,000 تومان
نان زنجبیلی قالب مستطیل
بسته ۱۲ تایی
5,500 تومان
قاق خشک درجه ۱
بسته ۴۳۰ گرمی
8,700 تومان