دسر سرد

خیابان فلسطین، رو به روی مخابرات قدسکیک شکلاتی خیس
8,000 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی کوچک
7,500 تومان
کیک مرغ
6,000 تومان
چیز کیک اسپرسو
8,500 تومان
تیرامیسو لیدی فینگر کوچک
7,000 تومان
ژله خرده شیشه
6,000 تومان
ژله رنگین کمان
5,500 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی کوچک
7,500 تومان
تیرامیسو لیدی فینگر کوچک
7,000 تومان
دسر هلو
8,000 تومان
پان اسپانیا
8,000 تومان
پاناکوتا 3 طعم
7,500 تومان
پودینگ شکلاتی
6,500 تومان
کیک بستنی
6,500 تومان
چیز کیک انار
8,000 تومان
ژله پاناکوتای خرده شیشه قالب کوچک
40,000 تومان
ژله پاناکوتای خرده شیشه قالب بزرگ
48,000 تومان
ژله پاناکوتای رنگین کمان قالب متوسط
44,000 تومان
ژله پاناکوتای رنگین کمان قالب بزرگ
50,000 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی قالب متوسط
48,000 تومان
تیرامیسو لیدی فینگر قالب متوسط
54,000 تومان
دسر هلو یک کیلویی
54,000 تومان
پان اسپانیا یک کیلو
42,000 تومان
دسر نسکافه پنیر کوچیک
8,000 تومان
دسر نسکافه پنیر بزرگ
15,000 تومان
چیز کیک موز
8,000 تومان
حلوای زعفرونی کوچیک
6,000 تومان

کیک مرغ
6,000 تومان
رول ژامبون با پنیر سوخاری
6,000 تومان
فرنچ تست مرغ
6,000 تومان
چیز کیک اسپرسو
8,500 تومان
چیز کیک قهوه
8,500 تومان
کیک شکلاتی خیس
8,000 تومان
ساندویچ فیله گوشت و مرغ کوچک
7,500 تومان
ساندویچ فیله گوشت و مرغ بزرگ
14,000 تومان
ساندویچ ژیگوی گوشت کوچک
7,000 تومان
ساندویچ ژیگوی گوشت بزرگ
13,000 تومان