دسر سرد

خیابان فلسطین، رو به روی مخابرات قدستیرامیسو بیسکوئیتی و لیدی فینگر بزرگ
6,500 تومان
سمبوسه گوشت
5,000 تومان
رول ژامبون با پنیر سوخاری
5,000 تومان
ژله خرده شیشه
4,500 تومان
ژله بستنی
5,000 تومان
ژله رنگین کمان
5,500 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی و لیدی فینگر کوچک
5,500 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی و لیدی فینگر بزرگ
6,500 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی و لیدی فینگر بزرگ
6,500 تومان
دسر روکرموز و گردو
7,000 تومان
دسر عربی
6,500 تومان
دسر هلو
6,500 تومان
دسر ردولوت
6,000 تومان
پان اسپانیا
6,500 تومان
پاناکوتا 3 طعم
6,000 تومان
پودینگ شکلاتی
6,000 تومان
کیک بستنی
6,500 تومان
چیز کیک انار و آناناس
6,500 تومان
ژله پاناکوتای خرده شیشه قالب کوچک
38,000 تومان
ژله پاناکوتای خرده شیشه قالب بزرگ
48,000 تومان
ژله پاناکوتای رنگین کمان قالب کوچک
38,000 تومان
ژله پاناکوتای رنگین کمان قالب متوسط
43,000 تومان
ژله پاناکوتای رنگین کمان قالب بزرگ
48,000 تومان
در عربی قالب کوچک
42,000 تومان
دسر عربی قالب متوسط
48,000 تومان
تیرامیسو بیسکوئیتی قالب متوسط
47,000 تومان
تیرامیسو لیدی فینگر قالب متوسط
54,000 تومان
دسر هلو یک کیلویی
48,000 تومان
پان اسپانیا یک کیلو
48,000 تومان

کیک مرغ
3,500 تومان
رول ژامبون با پنیر سوخاری
5,000 تومان
بورک گوشت
4,500 تومان
فرنچ تست مرغ
4,000 تومان
سمبوسه گوشت
5,000 تومان
سمبوسه سیب زمینی
4,000 تومان
چیز کیک اسپرسو
8,000 تومان
چیز کیک قهوه
8,000 تومان
چیز کیک انار
8,500 تومان
کیک ردولوت
7,000 تومان
کیک شکلاتی خیس
7,000 تومان
کیک موکا
8,000 تومان
کیک هویج و گردو
7,000 تومان
ساندویچ فیله گوشت و مرغ کوچک
7,500 تومان
ساندویچ فیله گوشت و مرغ بزرگ
13,000 تومان
ساندویچ ژیگوی گوشت کوچک
7,000 تومان
ساندویچ ژیگوی گوشت بزرگ
13,000 تومان