میرعماد

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، فلکه میرعماد ، ابتدای نادری شمالیچلو جوجه کباب معمولی(برنج ایرانی)
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج ایرانی)
18,000 تومان
17,100 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
23,000 تومان
21,850 تومان
قورمه سبزی (برنج ایرانی)
16,000 تومان
15,200 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
17,000 تومان
16,150 تومان
قیمه نثار ( برنج ایرانی)
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج ایرانی)
18,000 تومان
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج ایرانی)
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو جوجه کباب معمولی(برنج ایرانی)
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج ایرانی)
23,000 تومان
21,850 تومان
چلو کباب نگینی (برنج ایرانی)
20,000 تومان
19,000 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج ایرانی)
23,000 تومان
21,850 تومان
چلو کره (برنج ایرانی)
6,000 تومان
5,700 تومان

قرمه سبزی (برنج خارجی)
12,000 تومان
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ (برنج خارجی)
1/4 مرغ
13,000 تومان
12,350 تومان
قیمه نثار (برنج خارجی)
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (برنج خارجی)
14,000 تومان
13,300 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (برنج خارجی)
20,000 تومان
19,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی (برنج خارجی)
13,000 تومان
12,350 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (برنج خارجی)
19,000 تومان
18,050 تومان
چلو کباب نگینی (برنج خارجی)
16,000 تومان
15,200 تومان
چلو کباب مخلوط (برنج خارجی)
19,000 تومان
18,050 تومان

خوراک کوبیده
13,000 تومان
12,350 تومان
خوراک نگینی
15,000 تومان
14,250 تومان
خوراک مخلوط
18,000 تومان
17,100 تومان
خوراک جوجه
12,000 تومان
11,400 تومان

ماست و خیار ویژه
4,000 تومان
3,800 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
2,850 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
2,375 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
1,900 تومان

نوشابه کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان
4,513 تومان
دوغ خانواده گدوک
7,000 تومان
6,650 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,900 تومان
دلستر بهنوش میوه ای
انگور قرمز-لیمو-استوایی-هلو-سیب-آناناس
6,000 تومان
5,700 تومان
لیموناد خانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
دلستر قوطی
لیمو - آناناس - استوایی
3,000 تومان
2,850 تومان
تاک انگور کوچک
3,500 تومان
3,325 تومان
فرشی دی شیشه
پرتغال انبه - آلبالو - موهیتو - لیموناد
3,500 تومان
3,325 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
1,140 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
1,900 تومان