صبحانه دمور

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان خیام شمالی نبش کوچه شهید خونبانیلقمه تخم مرغ
7,200 تومان
پرس سلاد ماکارانی
10,800 تومان
پنکیک
13,500 تومان
سالاد سزار
18,000 تومان
لقمه سرد
9,000 تومان
لقمه نان و پنیر و گوجه خیار
6,300 تومان
لقمه سرد
9,000 تومان
پنکیک
13,500 تومان
لقمه تخم مرغ
7,200 تومان
لقمه الویه
10,800 تومان
پرس سلاد ماکارانی
10,800 تومان
وافل
13,500 تومان
پنکیک
13,500 تومان
کرپ
15,300 تومان
سلاد میوه
13,500 تومان
سالاد سزار
18,000 تومان