صبحانه دمور

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان خیام شمالی نبش کوچه شهید خونبانیاملت گوجه
6,300 تومان
املت سوسیس
9,000 تومان
لقمه نان و پنیر و گوجه خیار
3,600 تومان
ناموجود
نیمرو
5,400 تومان
ناموجود
املت گوجه
6,300 تومان
ناموجود
لقمه سرد
7,200 تومان
ناموجود
املت سوسیس
9,000 تومان
ناموجود
وافل
9,000 تومان
ناموجود
پنکیک
9,000 تومان
ناموجود