صبحانه دمور

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان خیام شمالی نبش کوچه شهید خونبانیوافل
15,000 تومان
13,500 تومان
کرپ
17,000 تومان
15,300 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
نیمرو
6,000 تومان
5,400 تومان
املت گوجه
7,000 تومان
6,300 تومان
لقمه سرد
10,000 تومان
9,000 تومان
املت سوسیس
10,000 تومان
9,000 تومان
وافل
15,000 تومان
13,500 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
لقمه تخم مرغ
8,000 تومان
7,200 تومان
وافل
15,000 تومان
13,500 تومان
پنکیک
15,000 تومان
13,500 تومان
کرپ
17,000 تومان
15,300 تومان