گروه خدمات نظافتی آذین

فردوسی شمالی، نبش کوچه ایمان، پلاک 60، طبقه سوم، واحد 5نظافت خوشخواب های دو نفره پشت و رو
48,000 تومان
نظافت خوشخواب های تک نفره پشت و رو
38,000 تومان
شست و شوی مبلمان 8 نفره ساده
48,000 تومان
شستشوی مبلمان 8 نفره با تشک دوبل
53,000 تومان
شست و شوی مبلمان 9 نفره ساده
58,000 تومان
شست و شوی مبلمان 9 نفره با تشک دوبل
63,000 تومان
شستشوی هر مبلمان اضافه تک نفره
3,000 تومان

تمیز کردن سه طبقه +پیلوت و پارکینگ (مواد شوینده رایگان)
30,000 تومان
تمیز کردن 4 طبقه +پیلوت و پارکینگ (مواد شوینده رایگان)
35,000 تومان
نظافت برج تا 6 طبقه با یک راه پله
50,000 تومان
برج 7 طبقه با یک راه پله
70,000 تومان
برج 7 طبقه با دو راه پله
80,000 تومان
برج 8 طبقه با یک راه پله
80,000 تومان
برج 8 طبقه با دو راه پله
90,000 تومان
برج 9 طبقه با یک راه پله
90,000 تومان
برج 9 طبقه با دو راه پله
100,000 تومان
برج 10 طبقه با یک راه پله
100,000 تومان
برج 10 طبقه با دو راه پله
110,000 تومان
برج 11 طبقه با یک راه پله
110,000 تومان
برج 11 طبقه با دو راه پله
120,000 تومان

نظافت داخل منزل خانم ساعتی
11,000 تومان
نظافت داخل منزل آقا ساعتی
10,000 تومان

پرستار برای کودکان از ساعت 8 صبح تا 14
یک ماهه
648,000 تومان