قالیشویی آبشار

(8 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد.

غیاث آباد، خیابان فتح جنوبی،نبش بهار 5شستشوی فرش 9 متری ماشین
36,000 تومان
33,120 تومان
شستشوی فرش 6 متری دست بافت قرمز
33,000 تومان
30,360 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت قرمز
49,500 تومان
45,540 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت قرمز
66,000 تومان
60,720 تومان
شستشوی فرش 6 متری دست بافت روشن
48,000 تومان
44,160 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت روشن
72,000 تومان
66,240 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت روشن
96,000 تومان
88,320 تومان

شستشوی فرش 6 متری ماشینی
24,000 تومان
22,080 تومان
شستشوی فرش 9 متری ماشین
36,000 تومان
33,120 تومان
شستشوی فرش 12 متری ماشینی
48,000 تومان
44,160 تومان

شستشوی موکت معمولی 6 متری
12,000 تومان
11,040 تومان
شستشوی موکت معمولی 9 متری
18,000 تومان
16,560 تومان
شستشوی موک معمولی 12 متری
24,000 تومان
22,080 تومان
شستشوی موکت معمولی هر یک متر
2,000 تومان
1,840 تومان
شستشوی موکت پالاز 6 متری
13,200 تومان
12,144 تومان
شستشوی موکت پالاز 9 متری
19,800 تومان
18,216 تومان
شستشوی موکت پالاز 12 متری
26,400 تومان
24,288 تومان
شستشوی موکت پالاز متری
2,200 تومان
2,024 تومان
شستشوی پادری زیر یک متر
هر یک عدد
5,000 تومان
4,600 تومان