قالیشویی آبشار

(8 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد.

غیاث آباد، خیابان فتح جنوبی،نبش بهار 5شستشوی فرش 6 متری دست بافت قرمز
30,360 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت قرمز
45,540 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت قرمز
60,720 تومان
شستشوی فرش 6 متری دست بافت روشن
44,160 تومان
شستشوی فرش 9 متری دست بافت روشن
66,240 تومان
شستشوی فرش 12 متری دست بافت روشن
88,320 تومان

شستشوی فرش 6 متری ماشینی
22,080 تومان
شستشوی فرش 9 متری ماشین
33,120 تومان
شستشوی فرش 12 متری ماشینی
44,160 تومان

شستشوی موکت معمولی 6 متری
11,040 تومان
شستشوی موکت معمولی 9 متری
16,560 تومان
شستشوی موک معمولی 12 متری
22,080 تومان
شستشوی موکت معمولی هر یک متر
1,840 تومان
شستشوی موکت پالاز 6 متری
12,144 تومان
شستشوی موکت پالاز 9 متری
18,216 تومان
شستشوی موکت پالاز 12 متری
24,288 تومان
شستشوی موکت پالاز متری
2,024 تومان
شستشوی پادری زیر یک متر
هر یک عدد
4,600 تومان