پیتزا پاندی

خیابان جانبازان، خیابان ایرانهات پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، هات داگ 70 درصد، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس تند مخصوص
18,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی طعم دار شده با ادویه ویژه پاندی تهیه شده به صورت سرخ شده
7,500 تومان
چیپس و پنیر
10,500 تومان
دومزه
نیم پپرون و نیم تپل پاند
18,000 تومان
پاندی رومنس
خمیر ترد مخصوص پاندی، پنیر میکس مخصوص پاندی، هات داگ ویژه ۷۰ درصد، قارچ، سس مخصوص
19,900 تومان
پیتزا عشق
خمیر ترد مخصوص پاندی، پنیر میکس مخصوص پاندی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص
19,900 تومان
تپل پاند + نان سیر + نوشیدنی
29,000 تومان
سوپر پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، سس مخصوص
29,000 تومان
تپل پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، ژامبون میکس گوشت و مرغ 90 درصد، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه
18,000 تومان
گوشتال پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، گوشت راسته طعم دار شده، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه، سس ویژه
31,000 تومان
چیکن پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، سینه مرغ گریل شده و طعم دار شده، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه
23,000 تومان
رینگی
خمیر ترد مخصوص پاندی، ژامبون میکس گوشت و مرغ 90 درصد، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه
19,900 تومان
پاند مثلثی
خمیر ترد مخصوص پاندی، ژامبون میکس گوشت و مرغ 90 درصد، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه ساخته شده به شکل قاچ
15,900 تومان
هات پاند
خمیر ترد مخصوص پاندی، هات داگ 70 درصد، پنیر میکس مخصوص پاندی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس تند مخصوص
18,000 تومان
مستر پیرون
خمیر ترد مخصوص پاندی، کالباس پپرونی 90 درصد، قارچ، پنیر میکس مخصوص پاندی، فلفل دلمه، سس تند مخصوص
21,000 تومان
دومزه
نیم پپرون و نیم تپل پاند
18,000 تومان

چوکوپاند
یه دسر فوق‌العاده از شکلات گرم مخصوص روی خمیر ترد ویژه‌ی پاندی
11,000 تومان
نون سیر
خمیر ترد مخصوص پاندی، ترکیب سیر مخصوص، پنیر میکس مخصوص پاندی
9,500 تومان
چیپس و پنیر
10,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی طعم دار شده با ادویه ویژه پاندی تهیه شده به صورت سرخ شده
7,500 تومان
سیب زمینی با پنیر
سیب زمینی سرخ شده طعم دار شده با ادویه ویژه پاندی به همراه پنیر
10,500 تومان

کوکاکولا
3,000 تومان
اسپرایت
3,000 تومان
فانتا
3,000 تومان