ارمغان پدیده

بلوار شمالی بالاتر از کوچه گلبرگ نبش بیمه سینه پلاک 532نظافت خوشخواب های دو نفره
پشت و رو
50,000 تومان
نظافت خوشخواب های تک نفره
پشت و رو
40,000 تومان
شست و شوی مبلمان 8 نفره ساده
50,000 تومان
شستشوی مبلمان 8 نفره با تشک دوبل
55,000 تومان
شست و شوی مبلمان 9 نفره ساده
60,000 تومان
شست و شوی مبلمان 9 نفره با تشک دوبل
65,000 تومان
شستشوی هر مبلمان اضافه تک نفره
5,000 تومان

تمیز کردن سه طبقه روی پیلوت با زمین حیاط (حیاط زیر 200 متر)
35,000 تومان
تمیز کردن چهار طبقه روی پیلوت با زمین حیاط (حیاط زیر 200 متر)
40,000 تومان
هر طبقه اضافه
5,000 تومان
هر 50 متر اضافه بر حیاط
5,000 تومان

کارگر ساعتی آقا برای نظافت ، زیر 3 ساعت
40,000 تومان
کارگر ساعتی آقا برای نظافت ، بابت هر ساعت بیشتر از سه ساعت
10,000 تومان

پرستار برای کودکان از ساعت 8 صبح تا 14
یک ماهه
650,000 تومان
پرستار برای سالمندی که از پوشک استفاده نمیکند شبانه روز
170,000 تومان
پرستار برای سالمندی که از پوشک استفاده نمیکند از ساعت 8 صبح الی 20
یک ماهه
950,000 تومان
پرستار برای سالمندی که از پوشک استفاده میکند از ساعت 8 صبح الی 20
یک ماهه
1,100,000 تومان
پرستار برای سالمندی که از پوشک استفاده میکند شبانه روز
190,000 تومان