هات

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا، کوچه سپهر رو به روی اندیشه دهمپیتزا مخصوص سیسیلی خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
41,325 تومان
پیتزا مخصوص هات یک نفره
کالباس، پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر پارمسان
24,700 تومان
پیتزا مخصوص هات پنجره ای
کالباس، پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر پارمسان
35,150 تومان
پیتزا مخصوص هات خانواده
کالباس، پپرونی،هات داگ،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر پارمسان
52,250 تومان
پیتزا هات داگ استافد کراست یک نفره
ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ ،قارچ،فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر پارمسان
23,750 تومان
پیتزا هات داگ استافد کراست خانواده
ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ ،قارچ،فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر پارمسان
46,550 تومان
پیتزا مخصوص پارامیس یک نفره
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، روغن کنجد، پنیر پارمسان
22,325 تومان
پیتزا مخصوص پارامیس پنجره ای
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، روغن کنجد، پنیر پارمسان
29,925 تومان
پیتزا مخصوص پارامیس خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، روغن کنجد، پنیر پارمسان
42,275 تومان
پیتزا مخصوص سیسیلی یک نفره
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
20,900 تومان
پیتزا مخصوص سیسیلی پنجره ای
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
28,975 تومان
پیتزا مخصوص سیسیلی خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
41,325 تومان
پیتزا پپرونی یک نفره
پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
22,325 تومان
پیتزا پپرونی پنجره ای
پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
28,975 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
41,325 تومان
پیتزا اسپشیال یک نفره
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون،ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پارمسان
24,700 تومان
پیتزا اسپشیال پنجره ای
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون،ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پارمسان
33,250 تومان
پیتزا اسپشیال خانواده
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون،ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پارمسان
51,300 تومان
پیتزا چیکن یک نفره
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای،پنیر پارمسان
25,175 تومان
پیتزا چیکن پنجره ای
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای،پنیر پارمسان
32,775 تومان
پیتزا چیکن خانواده
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای،پنیر پارمسان
47,025 تومان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت تک نفره
گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
24,225 تومان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت پنجره ای
گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
35,625 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
50,825 تومان
پیتزا تست آف مکزیکو تک نفره
پپرونی، فبله گوساله، فلفل هالوپینو، پنیر پارمسان
23,750 تومان
پیتزا تست آف مکزیکو پنجره ای
پپرونی،فیله ی گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
33,250 تومان
پیتزا تست آف مکزیکو خانواده
پپرونی،فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
50,350 تومان
پیتزا تاکو تک نفره
فیله گوساله، پیاز، کاهو، چیپس، سس مخصوص، پنیر پارمسان
24,700 تومان
پیتزا تاکو پنجره ای
فیله گوساله، پیاز، کاهو، چیپس، سس مخصوص، پنیر پارمسان
33,725 تومان
پیتزا تاکو خانواده
فیله گوساله، پیاز، کاهو، چیپس، سس مخصوص، پنیر پارمسان
51,775 تومان
پیتزا رست بیف تک نفره
فیله گوساله، پیاز،قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
24,700 تومان
پیتزا رست بیف پنجره ای
فیله گوساله، قارچ،فلفل دلمه، پیاز، پنیر پارمسان
33,725 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
فیله گوساله، پیاز، کاهو، چیپس، سس مخصوص، پنیر پارمسان
52,250 تومان
پیتزا کریپ مکزیکی تک نفره
گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
28,500 تومان
پیتزا سبزیجات تک نفره
قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود فرنگی، ذرت، ریتون، پنیرپارمسان
18,050 تومان
پیتزا سبزیجات پنجره ای
قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود فرنگی، ذرت، ریتون، پنیرپارمسان
23,750 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، نخود فرنگی، ذرت، ریتون، پنیرپارمسان
38,950 تومان
پیتزا مارگاریتا تک نفره
سس مخصوص، گوجه ، پنیر پارمسان
19,000 تومان
پیتزا مارگاریتا پنجره ای
سس مخصوص، گوجه ، پنیر پارمسان
23,750 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
سس مخصوص، گوجه ، پنیر پارمسان
39,900 تومان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر تک نفره
قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
19,475 تومان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر پنجره ای
قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
24,225 تومان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر خانواده
قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمسان
40,375 تومان
پیتزا استیک پنجره ای
فیله گوساله تکه ای،چیپس، قارچ، پنیر پارمسان
39,900 تومان
پیتزا کالزونه تک نفره
گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، پنیر پارمسان
23,750 تومان

نان سیر
6,650 تومان
قارچ سوخاری
7,600 تومان
سیب زمینی
7,600 تومان
سیب زمینی با پنیر
11,400 تومان
ناچو (چیپس و پنیر)
6,650 تومان
سیب با پنیر ویژه هات
سیب زمینی سرخ کرده،فیله مرغ پخته شده،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،آویشن،پنیر مخصوص پارمسان
24,700 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه قوطی
2,755 تومان
دلستر شیشه ای
2,280 تومان
دوغ شیشه ای بدون گاز
2,185 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان