هلو

میدان مرکزی میوه و تره بار - مرکز بسته بندی هلوپک پنج میوه (سه نفره) - یک عدد
شامل: موز، سیب، پرتقال، کیوی، خیار گلخانه (سه عدد از هر میوه)
33,000 تومان
موز، یک کیلو
14,000 تومان
سیب قرمز اعلا، یک کیلو
16,000 تومان
پرتقال تامسون درجه یک، یک کیلو
10,500 تومان
کیوی مجلسی، یک کیلو
12,500 تومان
خیار گلخانه ای مجلسی، یک کیلو
7,000 تومان