کایناک

خیابان دانشگاه، رو به روی پارک الغدیرهمبرگر با گوشت 100%
15,000 تومان
همبرگر
8,000 تومان
همبرگر با قارچ و پنیر
10,000 تومان
دوبل برگر
15,000 تومان
هات داگ
8,000 تومان
هات داگ با قارچ و پنیر
10,000 تومان
کوکتل
8,000 تومان
کوکتل با قارچ و پنیر
10,000 تومان
ساندویچ مرغ
10,000 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
12,000 تومان
بندری
8,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
10,000 تومان
رویال برگر
10,000 تومان
ژامبون
8,000 تومان
کباب لقمه
8,000 تومان
کباب لقمه ویژه
10,000 تومان
فلافل ساده
5,000 تومان
فلافل ویژه
7,000 تومان
ژامبون با قارچ و پنیر
10,000 تومان
چیزبرگر
9,000 تومان

پیتزا مخصوص
10,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
17,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
17,000 تومان
پیتزا پپرونی
15,000 تومان
پیتزا سبزیجات
10,000 تومان
پیتزا سیب زمینی
13,000 تومان
پیتزا ویژه کایناک
20,000 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دلستر خانواده
5,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
لیمناد
2,000 تومان