باما

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار خرمشهر نبش کوچه نانکلیساندویچ ویژه باما
10,800 تومان
(TNT (XXL
2 تا 3 نفره، 600 گرم ژامبون ویژه مرغ و گوشت، 300 گرم گوشت برگر دستی،قارچ و پنیر، سیب زمینی، پیاز جعفری به دلخواه سس
36,000 تومان
بمب بچه سورنا XXXL
2 تا 3 نفره، 600 گرم ژامبون ویژه، 2 تا غول هات داگ، قارچ و پنیر، سیب زمینی، پیاز و جعفری
36,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
30,600 تومان
(TNT (XXL
2 تا 3 نفره، 600 گرم ژامبون ویژه مرغ و گوشت، 300 گرم گوشت برگر دستی،قارچ و پنیر، سیب زمینی، پیاز جعفری به دلخواه سس
36,000 تومان
بمب بچه سورنا XXXL
2 تا 3 نفره، 600 گرم ژامبون ویژه، 2 تا غول هات داگ، قارچ و پنیر، سیب زمینی، پیاز و جعفری
36,000 تومان
بمب ژامبون تنوری XXXL
2 تا 3 نفره،800 گرم ژامبون ویزه، قارچ وپنیر، سیب زمینی، پیاز و جعفری
36,000 تومان
غول برگر
نیم کیلو گوشت برگر دستی، ژامبون ویژه به مقدار زیاد، قارچ و پنیر، پیاز و جعفری
31,500 تومان
بمب ژامبون تنوری XXL
400 گرم ژامبون ویژه، مقدار زیاد قارچ و پنیر، سیب زمینی، پیاز و جعفری
27,000 تومان
بمب بچه سورنا XXL
1 عدد غول هات داگ، مقدار زیاد ژامبون ویژه، مقدار زیاد قارچ و پنیر، پیاز و جعفری
27,000 تومان
TNT XL
گوشت برگر دستی، مقدار زیاد قارچ و پنیر، مقدار زیاد ژامبون تنوری ویژه، سیب زمینی، پیاز و جعفری
27,000 تومان

باما برگر
9,000 تومان
چیز برگر
10,800 تومان
دوبل برگر
12,600 تومان
رویال برگر
10,800 تومان
باما برگر ویژه
12,600 تومان

هات داگ باما
8,100 تومان
هات رویال باما
9,900 تومان
ژامبون تنوری باما
9,000 تومان
ژامبون سرد
5,400 تومان
کوکتل ویژه باما
7,200 تومان
ساندویچ ویژه باما
10,800 تومان

پیتزا مخلوط دو نفره
10,800 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
19,800 تومان
پیتزا قارچ و پنیر دو نفره
10,800 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
19,800 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
12,600 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
23,400 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
15,300 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
27,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ دو نفره
16,200 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
28,800 تومان
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
17,100 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
30,600 تومان
پیتزا مونترال دو نفره
17,100 تومان
پیتزا مونترال خانواده
30,600 تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
15,300 تومان
پیتزا پپزونی خانواده
27,000 تومان

پیتزا پلاس پپرونی
16,200 تومان
پیتزا پلاس مرغ و قارچ
17,100 تومان
پیتزا پلاس گوشت و مرغ
18,000 تومان
پیتزا پلاس مخلوط
12,600 تومان
پیتزا پلاس گوشت و پیاز
18,900 تومان
پیتزا پلاس مونترال
18,900 تومان

سیب زمینی کوچک
4,500 تومان
سیب زمینی بزرگ
8,100 تومان
سیب زمینی ویژه باما
12,600 تومان
چیپس و پنیر
12,600 تومان
ناگت و سیب زمینی
12,600 تومان

نوشابه خانواده
4,860 تومان
نوشابه شیشه ای
2,160 تومان
دوغ
1,620 تومان
آب معدنی
1,800 تومان
دلستر خانواده
4,950 تومان
نوشابه قوطی
3,780 تومان