کباب لند

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

شهرک ولایت داخل محوطه فروشگاه هایپرکوبیده سیخی
110الی۱۲۰گرم دستی
8,075 تومان
نان سنگک اضافه
950 تومان
گوجه سیخی
950 تومان
قارچ کبابی سیخی
۶عدد قارچ درشت
4,275 تومان
جوجه سیخی
۲۱۰گرم
12,350 تومان
کوبیده سیخی
110الی۱۲۰گرم دستی
8,075 تومان
جوجه سیخی
۲۱۰گرم
12,350 تومان
بال، کتف سیخی
۵تیکه
7,125 تومان
قارچ کبابی سیخی
۶عدد قارچ درشت
4,275 تومان
گوجه سیخی
950 تومان
فلفل سیخی
950 تومان
پیاز کبابی سیخی
1,900 تومان
نان سنگک اضافه
950 تومان
جوجه استخوان سیخی
۶۰۰گرم
16,150 تومان
شف سیخی
۳۳۰گرم
19,950 تومان
ککتل کبابی(با پنیر )
5,700 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,900 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
آبمیوه گاز دار
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان