سالی

ولیعصر خیابان آیت الله خامنه ای جنب بیمه البرز



بلغاری ویژه
10,000 تومان
ماکارونی معمولی
4,000 تومان
هات داگ معمولی
7,000 تومان
هات داگ ویژه
10,000 تومان
کوکتل معمولی
6,000 تومان
کوکتل ویژه
9,000 تومان
جگر معمولی
7,000 تومان
جگر ویژه
10,000 تومان
سوسیس سیب زمینی معمولی
5,000 تومان
سوسیس سیب زمینی ویژه
8,000 تومان
ماکارونی معمولی
4,000 تومان
ماکارونی ویژه
7,000 تومان
بندری معمولی
6,000 تومان
بندری ویژه
9,000 تومان
فلافل معمولی
4,000 تومان
فلافل ویژه
7,000 تومان
بلغاری معمولی
7,000 تومان
بلغاری ویژه
10,000 تومان
ساندویچ مرغ معمولی
7,000 تومان
ساندویچ مرغ ویژه
10,000 تومان
همبرگر
5,000 تومان

ساندویچ ویژه مخصوص سالی
12,000 تومان
ساندویچ رویال برگر سالی
11,000 تومان
ساندویچ دوبل برگر سالی
18,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
10,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
10,000 تومان

کالباس خشک
6,000 تومان
ژامبون مرغ
7,000 تومان
ژامبون گوشت
7,000 تومان

مرغ بریونی کامل
24,000 تومان

سمبوسه
2,500 تومان
سیب زمینی کوچگ
5,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
10,000 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
3,000 تومان
دلستر شیشه ای گازدار
2,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,500 تومان