پاچینی دنیز

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان پادگان جنب دفتر پیشخوانپاچینی نیم کیلویی
19,000 تومان
پاچینی یک کیلویی
38,000 تومان
پاچینی یک کیلویی
38,000 تومان
پاچینی نیم کیلویی
19,000 تومان
پاچینی پرسی
14,250 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
5,700 تومان

نوشابه شیشه
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
آب معدنی کتابی
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
نوشابه قوطی بدون قند
2,850 تومان