پاچینی دنیز

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان پادگان جنب دفتر پیشخوانپاچینی یک کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
پاچینی نیم کیلویی
20,000 تومان
19,000 تومان
پاچینی پرسی
15,000 تومان
14,250 تومان

نوشابه شیشه
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,425 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
5,225 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
آب معدنی کتابی
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
نوشابه قوطی بدون قند
3,000 تومان
2,850 تومان