فست فود خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلکه سوم کوثر بلوار بسیج شرقی پارک گلبرگپیتزا ویژه خورشید بزرگ
ژامبون مرغ، فیله مرغ، گوشت، قارچ، ذرت، فلفل،دلمه، گوجه
28,000 تومان
26,600 تومان
پیتزا ویژه خورشید خانواده
ژامبون مرغ، فیله مرغ، گوشت، قارچ، ذرت، فلفل،دلمه، گوجه
40,000 تومان
38,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا مخلوط بزرگ
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
32,000 تومان
30,400 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپرونی، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا پپرونی بزرگ
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
35,000 تومان
33,250 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا مخصوص بزرگ
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
35,000 تومان
33,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا قارچ و گوشت بزرگ
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
35,000 تومان
33,250 تومان
پیتزا فیله مرغ نرمال
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا فیله مرغ بزرگ
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا فیله مرغ خانواده
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
35,000 تومان
33,250 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
18,000 تومان
17,100 تومان
پیتزا مرغ و گوشت بزرگ
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
23,000 تومان
21,850 تومان
پیتزا مرغ و گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
35,000 تومان
33,250 تومان

پرس سوسیس سیب زمینی
13,000 تومان
12,350 تومان
پرس بندری
14,000 تومان
13,300 تومان
پرس بندری ویژه
17,000 تومان
16,150 تومان
پرس ماکارانی
10,000 تومان
9,500 تومان
پرس ماکارانی ویژه
15,000 تومان
14,250 تومان

ساندویچ همبرگر 70%
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ همبرگر 90%
11,000 تومان
10,450 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ کالباس خشک
6,500 تومان
6,175 تومان
ساندویچ کوکتل
7,000 تومان
6,650 تومان
ساندویچ شنیسل مرغ
7,500 تومان
7,125 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی
5,500 تومان
5,225 تومان
ساندویچ بلغاری
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ هات داگ
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ ماکارانی
5,000 تومان
4,750 تومان
ساندویچ فلافل 4 تایی
4,500 تومان
4,275 تومان
ساندویچ شنسیل مرغ
7,500 تومان
7,125 تومان
ساندویچ شنسیل مرغ
قارچ و پنیر
11,000 تومان
10,450 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
سوسیس بلغاری - قارچ - میکس 5 مدل پنیر
11,000 تومان
10,450 تومان

ساندویچ چیز برگر (مخصوص)
13,000 تومان
12,350 تومان
ساندویچ چیز برگر 70 %
10,000 تومان
9,500 تومان
ساندویچ رویال برگر
15,000 تومان
14,250 تومان
ساندویچ دوبل برگر
18,000 تومان
17,100 تومان
ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
9,500 تومان
9,025 تومان
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر 70%
11,500 تومان
10,925 تومان
ساندویچ بندری قارچ و پنیر
9,500 تومان
9,025 تومان
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
6,500 تومان
6,175 تومان
ساندویچ ماکارانی قارچ و پنیر
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ شنیسل مرغ با قارچ و پنیر
11,000 تومان
10,450 تومان
ساندویچ بلغاری ویژه
11,000 تومان
10,450 تومان

چیپس با پنیر
17,000 تومان
16,150 تومان

نوشابه بطری
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه گازدار میوه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
دوغ بطری کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
950 تومان