فست فود خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلکه سوم کوثر بلوار بسیج شرقی پارک گلبرگپیتزا ویژه خورشید بزرگ
ژامبون مرغ، فیله مرغ، گوشت، قارچ، ذرت، فلفل،دلمه، گوجه
20,900 تومان
پیتزا ویژه خورشید خانواده
ژامبون مرغ، فیله مرغ، گوشت، قارچ، ذرت، فلفل،دلمه، گوجه
33,250 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
14,250 تومان
پیتزا مخلوط بزرگ
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
19,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
30,400 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپرونی، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
16,150 تومان
پیتزا پپرونی بزرگ
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
20,900 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
کالباس خشک، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
33,250 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
16,150 تومان
پیتزا مخصوص بزرگ
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
20,900 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل دودی، گوشت قارچ، فلفل دلمه، گوجه
31,350 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
17,100 تومان
پیتزا قارچ و گوشت بزرگ
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
20,900 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
33,250 تومان
پیتزا فیله مرغ نرمال
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
17,100 تومان
پیتزا فیله مرغ بزرگ
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
20,900 تومان
پیتزا فیله مرغ خانواده
فیله مرغ،قارچ، ذرت،فلفل دلمه،کنجد
31,350 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
17,100 تومان
پیتزا مرغ و گوشت بزرگ
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
20,900 تومان
پیتزا مرغ و گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده،فیله مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
33,250 تومان

پرس سوسیس سیب زمینی
12,350 تومان
پرس بندری
13,300 تومان
پرس بندری ویژه
16,150 تومان
پرس مرغ
8,550 تومان
پرس مرغ ویژه
10,925 تومان
پرس ماکارانی
8,550 تومان
پرس ماکارانی ویژه
12,350 تومان

ساندویچ همبرگر 70%
7,125 تومان
ساندویچ همبرگر 90%
9,500 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
7,600 تومان
ساندویچ کالباس خشک
6,175 تومان
ساندویچ کوکتل
6,650 تومان
ساندویچ شنیسل مرغ
7,125 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی
5,225 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
6,650 تومان
ساندویچ بندری
7,125 تومان
ساندویچ بلغاری
7,600 تومان
ساندویچ هات داگ
7,600 تومان
ساندویچ ماکارانی
4,750 تومان
ساندویچ فلافل 4 تایی
4,275 تومان
ساندویچ فلافل 6 تایی
5,225 تومان
ساندویچ شنسیل مرغ
7,125 تومان
ساندویچ شنسیل مرغ
قارچ و پنیر
10,450 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
سوسیس بلغاری - قارچ - میکس 5 مدل پنیر
10,450 تومان

ساندویچ ویژه مخصوص خورشید
14,250 تومان
ساندویچ چیز برگر (مخصوص)
12,350 تومان
ساندویچ چیز برگر 70 %
9,500 تومان
ساندویچ رویال برگر
14,250 تومان
ساندویچ دوبل برگر
17,100 تومان
ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
9,025 تومان
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر 70%
10,925 تومان
ساندویچ بندری قارچ و پنیر
9,025 تومان
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
6,175 تومان
ساندویچ ماکارانی قارچ و پنیر
7,600 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
8,550 تومان
ساندویچ شنیسل مرغ با قارچ و پنیر
10,450 تومان
ساندویچ بلغاری ویژه
10,450 تومان

چیپس با پنیر
8,550 تومان
اسنک
1,900 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
7,600 تومان
سیب زمینی ویژه خورشید
16,150 تومان

نوشابه بطری
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,375 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان
نوشابه گازدار میوه ای
2,375 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دلستر خانواده
4,750 تومان
دوغ بطری کوچک
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان