مستر باربیکیو

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک مصیب مرادی نرسیده به حسینیه یادگار امامجوجه کباب ترش
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
17,100 تومان
پلودیگی مخصوص باربیکیو
6,650 تومان
کباب کوبیده باربیکیو
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
18,050 تومان
قارچ کبابی مخصوص باربیکیو
6,650 تومان
کباب کوبیده باربیکیو
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
18,050 تومان
کباب چنجه فیله
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
52,250 تومان
کباب چنجه ترش
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
52,250 تومان
کباب چنجه مکزیکی
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
52,250 تومان
کباب چنجه لاری
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
52,250 تومان
کوهان کبابی
300 گرمی - همراه با نان و مخلفات
39,900 تومان
پلودیگی مخصوص باربیکیو
6,650 تومان
قارچ کبابی مخصوص باربیکیو
6,650 تومان
کباب کوبیده
2سیخ کوبیده 110 گرمی بهمراه نان و مخلفات
14,250 تومان

بال کبابی باربیکیو
همراه با نان و مخلفات
11,400 تومان
بال کبابی تندروی آتیشه
همراه با نان و مخلفات
11,400 تومان
بال کبابی ترش
همراه با نان و مخلفات
12,350 تومان
بال کبابی زعفرانی
همراه با نان و مخلفات
11,400 تومان

جوجه کباب باربیکیو
300گرم - همراه با نان و مخلفات
16,150 تومان
جوجه کباب ران مرغ سبزیجات
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
17,100 تومان
جوجه کباب ترش
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
17,100 تومان
جوجه کباب لبنانی
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
16,150 تومان
جوجه کباب تندوری آتیشه
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
16,150 تومان
جوجه کباب با استخوان تندوری
800 گرم - همراه با نان و مخلفات
19,000 تومان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی
800 گرم - همراه با نان و مخلفات
19,000 تومان
جوجه کباب میکس
330 گرم - همراه با نان و مخلفات
17,100 تومان
جوجه کباب زعفرانی
300 گرم - همراه با نان و مخلفات
14,250 تومان

زیتون پرورده
3,800 تومان
ماست موسیر
2,850 تومان
ماست خیار
2,850 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ آبعلی شیشه ای
1,900 تومان
دوغ خانواده آبعلی بدون گاز
4,750 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
دلستر قوطی ترک
3,420 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,900 تومان