مهمان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نوروزیان، بالای کانال بین حکمت 56 و 58کوبیده تک سیخ
3,325 تومان
چلو مرغ معمولی
9,025 تومان
جوجه تک سیخ
6,650 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,025 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
2 سیخ
15,200 تومان
چلو مرغ معمولی
9,025 تومان
چلو مرغ ویژه
2 ران
15,200 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,025 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
3 سیخ
12,350 تومان
چلو قورمه سبزی معمولی
9,025 تومان
چلو قورمه سبزی ویژه
11,400 تومان
میکس چلو کباب با جوجه
یک سیخ جوجه + یک سیخ کوبیده
12,350 تومان
چلو کباب شفت
13,300 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
11,400 تومان
چلو کباب نگینی ویژه
3 سیخ
15,200 تومان

کوبیده تک سیخ
3,325 تومان
جوجه تک سیخ
6,650 تومان
خوراک مرغ
6,175 تومان
خورشت قورمه سبزی پرسی
6,175 تومان
خورشت نثار پرسی
7,600 تومان
خوراک میکس
9,500 تومان

زیتون
1,900 تومان
ماست معمولی
950 تومان
ماست موسیر
1,425 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ خانواده سنتی
4,750 تومان
آب معدنی خانواده
1,900 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,900 تومان
آب کوچک
950 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ زالی 500 سی سی
3,325 تومان
دوغ زالی 300 سی سی
2,850 تومان
دلستر انگور خانواده
4,750 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ زالی خانواده
5,225 تومان