تربچه

فلسطین شرقی بین توحید و و حدت پلاک 52همبرگر
همبرگر ۲۰۲+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور+پیاز
11,000 تومان
هات برگر
همبرگر ۲۰۲+هات داگ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
15,500 تومان
هات رویال
هات داگ+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
12,000 تومان
رویال برگر
همبرگر ۲۰۲+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
14,000 تومان
هات رویال برگر
همبرگر ۲۰۲+هات داگ+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
18,500 تومان
ژامبون مخلوط
ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+سس مخصوص تربچه+گوجه+کاهو+خیارشور
8,500 تومان
هات داگ
7,000 تومان
بندری
7,500 تومان
فلافل
5,000 تومان

پنیر مخصوص تربچه
شامل ۳ نوع پنیر مخصوص برای لذیذتر شدن ساندویچ
4,000 تومان

سیب زمینی ساده
8,500 تومان

نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان