کباب لقمه آبان

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه رو به روی کوچه پستپنج لقمه (یک پرس)
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
14,400 تومان
کمبو لقمه
پنج عدد لقمه، شور، نوشابه قوطی
17,550 تومان
تک لقمه
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
3,150 تومان
پنج لقمه (یک پرس)
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
14,400 تومان
کمبو لقمه
پنج عدد لقمه، شور، نوشابه قوطی
17,550 تومان

زیتون
زیتون و رب انار ملس
2,700 تومان
شور
1,800 تومان

نوشابه بطری
1,800 تومان
نوشابه شیشه ای
2,250 تومان
نوشابه قوطی
2,700 تومان
آب معدنی
900 تومان
دوغ لیوانی
1,350 تومان