کباب لقمه آبان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه رو به روی کوچه پستتک لقمه
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
3,800 تومان
پنج لقمه (یک پرس)
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
19,000 تومان
کمبو لقمه
پنج عدد لقمه، شور، نوشابه قوطی
21,850 تومان
تک لقمه
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
3,800 تومان
پنج لقمه (یک پرس)
گوشت چرخ کرده، پیاز و جعفری با نان لواش مخصوص
19,000 تومان
کمبو لقمه
پنج عدد لقمه، شور، نوشابه قوطی
21,850 تومان

زیتون
زیتون و رب انار ملس
2,850 تومان
ناموجود
شور
1,900 تومان
ناموجود

نوشابه بطری
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
آب معدنی
950 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان