مختار (یاران)

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان سعدی رو به روی خیابان رسالتسوسیس کوکتل
4,600 تومان
4,140 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
فلافل
3,300 تومان
2,970 تومان
همبرگر 75%
5,900 تومان
5,310 تومان
پیتزا مخلوط یک نفره
12,000 تومان
10,800 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
14,000 تومان
12,600 تومان
پیتزا مخصوص یک نفره
13,000 تومان
11,700 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
پیتزا قارچ و گوشت یک نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
پیتزا قارچ و گوشت دو نفره
17,000 تومان
15,300 تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره
14,000 تومان
12,600 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
16,000 تومان
14,400 تومان
پیتزا نان و سیر یک نفره
10,000 تومان
9,000 تومان
پیتزا نان و سیر دو نفره
12,000 تومان
10,800 تومان

همبرگر معمولی
3,950 تومان
3,555 تومان
همبرگر ممتاز
5,250 تومان
4,725 تومان
همبرگر 75%
5,900 تومان
5,310 تومان
کباب لقمه
5,900 تومان
5,310 تومان
سوسیس آلمانی
4,000 تومان
3,600 تومان
سوسیس کوکتل
4,600 تومان
4,140 تومان
کالباس خشک
5,250 تومان
4,725 تومان
ماکارونی
3,300 تومان
2,970 تومان
فلافل
3,300 تومان
2,970 تومان
هات داگ 55%
5,250 تومان
4,725 تومان
هات داگ 75%
6,250 تومان
5,625 تومان
سوسیس سیب زمینی
4,400 تومان
3,960 تومان
ژامبون مرغ
5,900 تومان
5,310 تومان
بندری
5,250 تومان
4,725 تومان
ژامبون گوشت
5,900 تومان
5,310 تومان
جگر مرغ
6,000 تومان
5,400 تومان
شنیسل مرغ
6,500 تومان
5,850 تومان
سمبوسه مخصوص مختار
2,500 تومان
2,250 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,050 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,000 تومان
1,800 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
2,250 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
3,150 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,700 تومان
آب میوه گاز دار
2,000 تومان
1,800 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,350 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
3,000 تومان
2,700 تومان

سس تک نفره
300 تومان
270 تومان
قارچ و پنیر
3,000 تومان
2,700 تومان
نان اضافه
500 تومان
450 تومان