مختار (یاران)

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان سعدی رو به روی خیابان رسالتپیتزا مخلوط یک نفره
10,800 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
12,600 تومان
پیتزا مخصوص یک نفره
11,700 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
13,500 تومان
پیتزا قارچ و گوشت یک نفره
13,500 تومان
پیتزا قارچ و گوشت دو نفره
15,300 تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره
12,600 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
14,400 تومان
پیتزا نان و سیر یک نفره
9,000 تومان
پیتزا نان و سیر دو نفره
10,800 تومان

همبرگر معمولی
3,555 تومان
همبرگر ممتاز
4,725 تومان
همبرگر 75%
5,310 تومان
کباب لقمه
5,310 تومان
سوسیس آلمانی
3,600 تومان
سوسیس کوکتل
4,140 تومان
کالباس خشک
4,725 تومان
ماکارونی
2,970 تومان
فلافل
2,970 تومان
هات داگ 55%
4,725 تومان
هات داگ 75%
5,625 تومان
سوسیس سیب زمینی
3,960 تومان
ژامبون مرغ
5,310 تومان
بندری
4,725 تومان
ژامبون گوشت
5,310 تومان
جگر مرغ
5,400 تومان
شنیسل مرغ
5,850 تومان
سمبوسه مخصوص مختار
2,250 تومان

نوشابه خانواده
4,050 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,800 تومان
دلستر شیشه ای
2,250 تومان
دلستر قوطی
3,150 تومان
نوشابه قوطی
2,700 تومان
آب میوه گاز دار
1,800 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
دوغ لیوانی
1,350 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
2,700 تومان

سس تک نفره
270 تومان
قارچ و پنیر
2,700 تومان
نان اضافه
450 تومان