تنور

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 60,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

انتهای خیابان فلسطین غربی نرسیده به فلکه حسن پور سمت راستساندویچ همبرگر 30% ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,025 تومان
ساندویچ بندری
7,600 تومان
ساندویچ بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
11,875 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
7,125 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
11,400 تومان
ساندویچ ماکارونی
5,700 تومان
ساندویچ ماکارونی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
9,975 تومان
ساندویچ کوکتل
کوکتل،سیب زمینی
7,600 تومان
ساندویچ کوکتل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,875 تومان
ساندویچ جگر مرغ
8,550 تومان
ساندویچ جگر مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,825 تومان
ساندویچ فلافل
فلافل،سیب زمینی
6,175 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
10,450 تومان
ساندویچ هات داگ
دوبل هات داگ،سیب زمینی
11,875 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,625 تومان
ساندویچ بلغاری
دوبل بلغاری،سیب زمینی
11,875 تومان
ساندویچ بلغاری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,625 تومان
ساندویچ همبرگر %30
همبرگر ۳۰٪،سیب زمینی
4,750 تومان
ساندویچ همبرگر 30% ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,025 تومان
ساندویچ همبرگر %60
همبرگر ۶۰٪،سیب زمینی
7,600 تومان
ساندویچ همبرگر ٪۶۰ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,875 تومان
ساندویچ همبرگر دستی
همبرگر (۱۵۰ گرمی)،سیب زمینی
11,875 تومان
ساندویچ همبرگر دستی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,150 تومان
ساندویچ مرغ
مرغ،سیب زمینی
10,450 تومان
ساندویچ مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,150 تومان
ساندویچ ژامبون سرد
10,450 تومان
ساندویچ ژامبون ویژه
ویژه: قارچ، پنیر،ژامبون
16,150 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری
9,025 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
13,300 تومان
ساندویچ جگر ماکارونی
8,550 تومان
ساندویچ جگر ماکارونی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,825 تومان
ساندویچ ماکارونی برگر
ماکارونی،همبرگر
8,550 تومان
ساندویچ ماکارونی همبرگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,825 تومان
ساندویچ جگر بندری
9,500 تومان
ساندویچ جگر بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
13,775 تومان
ساندویچ هات برگر
هات داگ،همبرگر،سیب زمینی
17,575 تومان
ساندویچ هات برگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
22,325 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%
2 عدد همبرگر ۳۰٪، سیب زمینی
8,550 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
13,300 تومان
ساندویچ دوبل برگر دستی
دو عدد همبرگر گریل شده (۳۰۰گرم دستی)،سیب زمینی
21,375 تومان
ساندویچ دوبل برگر دستی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
26,125 تومان
ساندویچ هاتفل
هات داگ،فلافل،سیب زمینی
12,350 تومان
ساندویچ هاتفل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,150 تومان

مرغ بریان
مرغ بریان شده،سیب زمینی
28,500 تومان
ران بریان
ران بریان طعم دار شده با ادویه جات مخصوص،سیب زمینی
8,075 تومان
بال و پاچین کیلیویی
بال و پاچین طعم دار شده با ادویه جات مخصوص،سیب زمینی
35,150 تومان

سیب زمینی کوچک
8,075 تومان
سیب زمینی کوچک ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
12,350 تومان
سیب زمینی بزرگ
16,150 تومان
سیب زمینی بزرگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
21,375 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,900 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
2,850 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان

نان بزرگ
1,140 تومان
سس تکنفره
285 تومان
قارچ و پنیر
3,325 تومان
سرویس مخلفات کوچک
کاهو،گوجه،خیار شور
4,275 تومان
سرویس مخلفات بزرگ
کاهو،گوجه،خیار شور
9,025 تومان

بندری پرسی
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،نان.سس
15,200 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
14,725 تومان
جگر
17,575 تومان
ماکارونی
11,875 تومان
جگر بندری
16,150 تومان
بندری ماکارونی
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
14,725 تومان

بالویچ
بال،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون،قارچ
19,000 تومان
بال برگرویچ
بال،برگر۹۰٪(۱۵۰گرمی)،قارچ،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون
27,075 تومان
بندری قولدورویچ
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،دو مدل پنیر،دوبل ژامبون،قارچ،نان بزرگ
26,600 تومان