تنور

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 60,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

انتهای خیابان فلسطین غربی نرسیده به فلکه حسن پور سمت راستسس تکنفره
285 تومان
ساندویچ جگر بندری
8,075 تومان
ساندویچ بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
9,500 تومان
ساندویچ بندری
5,700 تومان
ساندویچ بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
9,500 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
5,225 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
9,025 تومان
ساندویچ ماکارونی
4,275 تومان
ساندویچ ماکارونی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
8,075 تومان
ساندویچ کوکتل
کوکتل،سیب زمینی
5,700 تومان
ساندویچ کوکتل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,500 تومان
ساندویچ جگر مرغ
6,650 تومان
ساندویچ جگر مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
10,450 تومان
ساندویچ فلافل
فلافل،سیب زمینی
4,275 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
8,075 تومان
ساندویچ هات داگ
هات داگ،سیب زمینی
7,600 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,400 تومان
ساندویچ بلغاری
بلغاری،سیب زمینی
8,550 تومان
ساندویچ بلغاری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
12,350 تومان
ساندویچ همبرگر %30
همبرگر ۳۰٪،سیب زمینی
4,275 تومان
ساندویچ همبرگر 30% ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
8,075 تومان
ساندویچ همبرگر %60
همبرگر ۶۰٪،سیب زمینی
5,700 تومان
ساندویچ همبرگر ٪۶۰ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,500 تومان
ساندویچ همبرگر 90%
همبرگر ۹۰٪ (۱۵۰ گرمی)،سیب زمینی
9,025 تومان
ساندویچ همبرگر 90%ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
12,825 تومان
ساندویچ مرغ
مرغ اسلایس شده مزاجی،سیب زمینی
8,550 تومان
ساندویچ مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,400 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
7,600 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون حرفه ای
12,350 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری
7,600 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
11,400 تومان
ساندویچ جگر ماکارونی
7,125 تومان
ساندویچ جگر ماکارونی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
10,925 تومان
ساندویچ ماکارونی برگر
ماکارونی،همبرگر
7,125 تومان
ساندویچ ماکارونی همبرگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
10,925 تومان
ساندویچ جگر بندری
8,075 تومان
ساندویچ جگر بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
11,875 تومان
ساندویچ هات برگر
هات داگ،همبرگر،سیب زمینی
9,025 تومان
ساندویچ هات برگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
12,350 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%
2 عدد همبرگر ۳۰٪، سیب زمینی
6,175 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,975 تومان
ساندویچ دوبل برگر 90%
دو عدد همبرگر ۹۰٪ گریل شده (۳۰۰گرم دستی)،سیب زمینی
12,825 تومان
ساندویچ دوبل برگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
16,150 تومان
ساندویچ هاتفل
هات داگ،فلافل،سیب زمینی
8,075 تومان
ساندویچ هاتفل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,400 تومان
ساندویچ هات برگر
هات داگ،برگر،سیب زمینی
9,975 تومان
ساندویچ هات برگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
13,775 تومان

مرغ بریان
مرغ بریان شده،سیب زمینی
27,550 تومان
ران بریان
ران بریان طعم دار شده با ادویه جات مخصوص،سیب زمینی
8,075 تومان
بال و پاچین کیلیویی
بال و پاچین طعم دار شده با ادویه جات مخصوص،سیب زمینی
35,150 تومان

سیب زمینی کوچک
5,225 تومان
سیب زمینی کوچک ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
10,450 تومان
سیب زمینی متوسط
9,025 تومان
سیب زمینی متوسط ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
14,250 تومان
سیب زمینی بزرگ
12,350 تومان
سیب زمینی بزرگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
17,575 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,615 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان

نان اضافه
760 تومان
سس تکنفره
285 تومان
قارچ و پنیر
2,850 تومان
سرویس مخلفات کوچک
کاهو،گوجه،خیار شور
2,850 تومان
سرویس مخلفات بزرگ
کاهو،گوجه،خیار شور
6,650 تومان

بندری
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،سیب زمینی
11,875 تومان
سوسیس سیب زمینی
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
10,450 تومان
جگر
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
13,775 تومان
مرغ
مرغ اسلایس شده با قارچ و گوجه،کاهو،گوجه،خیارشور،سیب زمینی
15,675 تومان
ماکارونی
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
8,550 تومان
جگر بندری
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
12,825 تومان
بندری ماکارونی
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
11,875 تومان

بالویچ
بال،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون،قارچ
16,150 تومان
بال برگرویچ
بال،برگر۹۰٪(۱۵۰گرمی)،قارچ،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون
22,800 تومان
بندری قولدورویچ
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،دو مدل پنیر،دوبل ژامبون،قارچ،نان بزرگ
218,500 تومان