تنور

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 60,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

انتهای خیابان فلسطین غربی نرسیده به فلکه حسن پور سمت راستجگر
18,500 تومان
17,575 تومان
سیب زمینی بزرگ
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ بندری
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
7,500 تومان
7,125 تومان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
12,000 تومان
11,400 تومان
ساندویچ ماکارونی
6,000 تومان
5,700 تومان
ساندویچ ماکارونی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
10,500 تومان
9,975 تومان
ساندویچ کوکتل
کوکتل،سیب زمینی
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ کوکتل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ فلافل
فلافل،سیب زمینی
6,500 تومان
6,175 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
11,000 تومان
10,450 تومان
ساندویچ هات داگ
دوبل هات داگ،سیب زمینی
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
17,500 تومان
16,625 تومان
ساندویچ بلغاری
دوبل بلغاری،سیب زمینی
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ بلغاری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
17,500 تومان
16,625 تومان
ساندویچ همبرگر %30
همبرگر ۳۰٪،سیب زمینی
5,000 تومان
4,750 تومان
ساندویچ همبرگر 30% ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
9,500 تومان
9,025 تومان
ساندویچ همبرگر %60
همبرگر ۶۰٪،سیب زمینی
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ همبرگر ٪۶۰ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ همبرگر دستی
همبرگر (۱۵۰ گرمی)،سیب زمینی
12,500 تومان
11,875 تومان
ساندویچ همبرگر دستی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ مرغ
مرغ،سیب زمینی
11,000 تومان
10,450 تومان
ساندویچ مرغ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ ژامبون سرد
11,000 تومان
10,450 تومان
ساندویچ ژامبون ویژه
ویژه: قارچ، پنیر،ژامبون
17,000 تومان
16,150 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری
9,500 تومان
9,025 تومان
ساندویچ ماکارونی بندری ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
14,000 تومان
13,300 تومان
ساندویچ ماکارونی برگر
ماکارونی،همبرگر
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ ماکارونی همبرگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون
13,500 تومان
12,825 تومان
ساندویچ هات برگر
هات داگ،همبرگر،سیب زمینی
18,500 تومان
17,575 تومان
ساندویچ هات برگر ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
23,500 تومان
22,325 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%
2 عدد همبرگر ۳۰٪، سیب زمینی
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ دوبل برگر 30%ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
14,000 تومان
13,300 تومان
ساندویچ دوبل برگر دستی
دو عدد همبرگر گریل شده (۳۰۰گرم دستی)،سیب زمینی
22,500 تومان
21,375 تومان
ساندویچ دوبل برگر دستی ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
27,500 تومان
26,125 تومان
ساندویچ هاتفل
هات داگ،فلافل،سیب زمینی
13,000 تومان
12,350 تومان
ساندویچ هاتفل ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، ژامبون،سیب زمینی
17,000 تومان
16,150 تومان

سیب زمینی کوچک
8,500 تومان
8,075 تومان
سیب زمینی کوچک ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
13,000 تومان
12,350 تومان
سیب زمینی بزرگ
17,000 تومان
16,150 تومان
سیب زمینی بزرگ ویژه
ویژه: قارچ، پنیر، دوبل ژامبون
22,500 تومان
21,375 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
5,225 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,425 تومان

نان بزرگ
1,200 تومان
1,140 تومان
سس تکنفره
300 تومان
285 تومان
قارچ و پنیر
3,500 تومان
3,325 تومان
سرویس مخلفات کوچک
کاهو،گوجه،خیار شور
4,500 تومان
4,275 تومان
سرویس مخلفات بزرگ
کاهو،گوجه،خیار شور
9,500 تومان
9,025 تومان

بندری پرسی
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،نان.سس
16,000 تومان
15,200 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
15,500 تومان
14,725 تومان
جگر
18,500 تومان
17,575 تومان
ماکارونی
12,500 تومان
11,875 تومان
جگر بندری
17,000 تومان
16,150 تومان
بندری ماکارونی
کاهو،گوجه،خیار شور،سیب زمینی
15,500 تومان
14,725 تومان

بالویچ
بال،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون،قارچ
20,000 تومان
19,000 تومان
بال برگرویچ
بال،برگر۹۰٪(۱۵۰گرمی)،قارچ،پنیر،چیپس،دوبل ژامبون
28,500 تومان
27,075 تومان
بندری قولدورویچ
بندری،گوجه،خیار شور،کاهو،دو مدل پنیر،دوبل ژامبون،قارچ،نان بزرگ
28,000 تومان
26,600 تومان