صبحانه احمدبی

قزوین،خیابان دانشگاه،بالاتر از کانال،روبروی بیمارستان رازیاملت سیب زمینی
13,500 تومان
املت گوجه
9,000 تومان
سرشیر عسل گردویی(با موم)
13,500 تومان
املت قارچ و هات داگ
13,000 تومان
املت گوشت
13,000 تومان
املت گوجه
9,000 تومان
املت هات داگ
12,000 تومان
املت پنیری
11,000 تومان
املت گوشت
13,000 تومان
املت سیب زمینی
13,500 تومان
املت قارچ رژیمی
12,000 تومان
املت پیاز
12,500 تومان
املت ترتیلا
14,000 تومان
املت قارچ و هات داگ
13,000 تومان
املت سبز
14,000 تومان
املت میرزاقاسمی
13,500 تومان
املت مرغ
14,000 تومان
املت ماهی
15,000 تومان
املت راویولی
13,500 تومان

خوراک مرغ
14,000 تومان
خوراک ماهی
14,000 تومان
خوراک بادمجان
13,000 تومان
خوراک قارچ
12,500 تومان
خوراک مخلوط
13,500 تومان
خوراک هات داگ
12,000 تومان
خوراک گوشت
14,000 تومان

نیمرو عسلی
7,500 تومان
نیمرو پنیری
10,000 تومان
نیمرو قارچ
11,000 تومان
نیمرو هات داگ
11,000 تومان

سرشیر عسل گردویی(با موم)
13,500 تومان
سرشیر عسل گردویی(با عسل صاف)
11,000 تومان
خامه عسل گردویی(با موم)
12,000 تومان
خامه عسل گردویی(با عسل صاف)
10,000 تومان
پنیر تبریزی با گردو
9,000 تومان