باب اسفنجی

بلوار مدرس، نبش کوچه فضیلتپیتزا فیله مرغ
فیله مرغ-قارچ بلنچ شده-پنیر میکس-ذرت-گوجه-فلفل دلمه
22,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
مرغ-قارچ بلنچ شده-پنیر میکس-ذرت-گوجه-فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا باب اسفنجی
مرغ-ژامبون گوشت-کوکتل-پپرونی-پنیر میکس-ذرت-گوجه-فلفل دلمه-قارچ
19,000 تومان
پیتزا پپرونی
ژامبون پپرونی-پنیر میکس-گوجه
17,000 تومان
پیتزا سبزیجات
ذرت-نخود فرنگی-قارچ بلنچ شده-فلفل دلمه-پنیر میکس-گوجه
15,000 تومان
پیتزا ویژه
ژامبون گوشت ۹۰درصد-پنیر میکس-ذرت-گوجه-فلفل دلمه-قارچ
14,000 تومان
سیب زمینی ویژه
ژامبون-قارچ-پنیر
13,000 تومان
سیب زمینی
7,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
کالباس خشک ۴۰ درصد پنیر میکس ذرت فلفل دلمه گوجه فرنگی وقارچ
12,000 تومان

ویژه باب اسفنجی(زاپاتا)
برگر-فیله مرغ-ژامبون-قارچ-پنیر
16,500 تومان
رویال فیله
فیله مرغ-ژامبون-قارچ-پنیر
14,500 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ-قارچ-پنیر
14,500 تومان
مرغ
13,000 تومان
یونانی
همبرگر-فیله مرغ-قارچ-پنیر
15,000 تومان
همبرگر ویژه
۱۵۰گرم
11,000 تومان
چیزبرگر ویژه
12,500 تومان
رویال برگر
همبرگر-ژامبون-قارچ-پنیر
13,500 تومان
هات رویال
هات داگ-ژامبون-قارچ-پنیر
12,500 تومان
هات داگ
8,500 تومان
کوکتل پنیر
8,500 تومان
کوکتل دودی
7,500 تومان
بندری
7,000 تومان

آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
2,900 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
دوغ خانواده
4,700 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,700 تومان

بال برشته تنوری
۴ عدد بال بازو -۱50گرم سیب زمینی
13,500 تومان