بروستد جوجه طلایی

بلوار خرمشهر رو به روی آکادمی آب نبش کوچه آرامشسوپ
3,000 تومان
1/2 سینه
37,000 تومان
1/4 سینه
18,500 تومان
1/4 ران
17,500 تومان
1/2 ران
35,000 تومان
1/2 ران و سینه
36,000 تومان
1/2 سینه
37,000 تومان
1/4 ران
17,500 تومان
1/4 سینه
18,500 تومان
بال سوخاری
15,000 تومان

سیب زمینی کوچک
7,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
14,000 تومان
قارچ سوخاری کوچک
7,000 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
14,000 تومان
سوپ
3,000 تومان
سالاد فصل
4,500 تومان

نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه کوچک بطری
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
نوشابه گازدار میوه ای
2,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان