صدراعظم

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهار راه پادگان جنب بانک صادراتکباب ثریا سیخی
28,500 تومان
کباب وزیری سیخی
19,000 تومان
کوبیده مخلوط سیخی
گوساله و بره گوسفندی
7,600 تومان
برگ مخصوص سیخی
45,600 تومان
چنجه مخصوص سیخی
45,600 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
13,300 تومان
جوجه فیله حلزونی سیخی
17,100 تومان
گوجه سیخی
1,900 تومان
برنج کته ایرانی
5,700 تومان

پرس کوبیده
17,100 تومان
پرس چلو کباب کوبیده
22,800 تومان
پرس جوجه کباب
15,200 تومان
پرس چلو جوجه کباب
20,900 تومان

زیتون
1,900 تومان
ماست موسیر
1,425 تومان

دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ آبعلی
2,375 تومان
دوغ خانواده
5,700 تومان
نوشابه قوطی
2,375 تومان
نوشابه شیشه
2,375 تومان
نوشابه بطری
1,425 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
آب معدنی
950 تومان