صدراعظم

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهار راه پادگان جنب بانک صادراتکباب ثریا سیخی
30,000 تومان
28,500 تومان
کباب وزیری سیخی
20,000 تومان
19,000 تومان
کوبیده مخلوط سیخی
گوساله و بره گوسفندی
10,000 تومان
9,500 تومان
برگ مخصوص سیخی
گوشت فیله گوساله
55,000 تومان
52,250 تومان
چنجه مخصوص سیخی
گوشت فیله گوساله
55,000 تومان
52,250 تومان
جوجه کباب مخصوص سیخی
15,000 تومان
14,250 تومان
جوجه فیله حلزونی سیخی
18,000 تومان
17,100 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان
1,900 تومان
برنج کته ایرانی
7,000 تومان
6,650 تومان

پرس کوبیده
20,000 تومان
19,000 تومان
پرس چلو کباب کوبیده
25,000 تومان
23,750 تومان
پرس جوجه کباب
17,000 تومان
16,150 تومان
پرس چلو جوجه کباب
23,000 تومان
21,850 تومان

ماست موسیر
2,000 تومان
1,900 تومان

دلستر شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,425 تومان
دوغ آبعلی
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
6,650 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه شیشه
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
آب معدنی
1,000 تومان
950 تومان