تعمیرگاه مرکزی

خیابان امام، گاراژ رحمانی جنب نمایندگی ایران خودرو،حیاط دوم تعمیرگاه حاج فتحعلیشارژ گاز کولر پژو 405
75,000 تومان
تعویض شمع پژو 405
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو 405
15,000 تومان
تعویض موتور پژو 405
15,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو 405
30,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو 405
30,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو 405
15,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش پژو 405
10,000 تومان
تعویض روغن پژو 405
5,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو 405
15,000 تومان
تعویض فیلتر پژو 405
10,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو 405
15,000 تومان
تعویض فیلتر پژو 405
10,000 تومان
تسمه تایم پژو 405
60,000 تومان
تعویض تسمه دینام پژو 405
25,000 تومان
تعویض بلبرینگ پژو 405
40,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو 405
15,000 تومان

شارژ گاز کولر پژو SD
75,000 تومان
تعویض شمع پژو SD
20,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو SD
15,000 تومان
تنظیم موتور پژو SD
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پژو SD
45,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو SD
30,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو SD
150,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش پژو SD
10,000 تومان
تعویض روغن پژو SD
5,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو SD
15,000 تومان
تعویض فیلتر پژو SD
10,000 تومان
تسمه تایم پژو SD
60,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پژو SD
20,000 تومان
تعویض بلبرینگ چرخ ها پژو SD
45,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو SD
20,000 تومان

شارژ گاز کولر پژو 206
75,000 تومان
تعویض شمع پژو 206
15,000 تومان
تعویض لنت ترمز پژو 206
15,000 تومان
تنظیم موتور پژو 206
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پژو 206
20,000 تومان
تعویض سیم کلاج پژو 206
30,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پژو 206
150,000 تومان
ضد یخ یا ضد جوش پژو 206
10,000 تومان
تعویض روغن پژو 206
5,000 تومان
تعویض صافی بنزین پژو 206
15,000 تومان
تعویض فیلتر پژو 206
10,000 تومان
تسمه تایم پژو 206
60,000 تومان
تعویض تسمه های دینام پژو 206
20,000 تومان
تعویض بلبرینگ چرخ ها پژو 206
45,000 تومان
تعویض فولی های هرزگرد پژو 206
20,000 تومان

شارژ گاز کولر پراید
75,000 تومان
تعویض شمع پراید
10,000 تومان
تعویض لنت ترمز پراید
12,000 تومان
تنظیم موتور پراید
15,000 تومان
تعمیر رادیاتور پراید
20,000 تومان
تعویض سیم کلاج پراید
15,000 تومان
تعویض صفحه کلاج پراید
80,000 تومان
ضدیخ یا ضد جوش پراید
10,000 تومان
تعویض روغن پراید
5,000 تومان
تعویض صافی بنزین پراید
10,000 تومان
تعویض فیلتر پراید
10,000 تومان
تسمه تایم پراید
40,000 تومان
تعویض تسمه دینام پراید
10,000 تومان
تعویض بلبرینگ چرخ ها پراید
35,000 تومان