ماژ

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه، روبروی دانشکده شهید بابایی،جنب کوچه 24بروستد 1/4 ران
2 تکه مرغ بروستد، سیب زمینی، سس، نان
18,450 تومان
بروستد 1/4 سینه
2 تکه مرغ بروستد، سیب زمینی، سس، نان
18,450 تومان
موهیتو
2,520 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
20,700 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
گوشت رشته ای، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
35,100 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
گوشت رشته ای، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
64,800 تومان
پیتزا ویژه ماژ نرمال
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت رشته ای عمل آوری شده، فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی،زیتون میکس پنیر
33,300 تومان
پیتزا ویژه ماژ خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت رشته ای عمل آوری شده، فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی،زیتون، میکس پنیر
63,000 تومان
پیتزا ویژه مرغ و قارچ نرمال
فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
25,200 تومان
پیتزا ویژه مرغ و قارچ خانواده
فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
46,800 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
ژامبون پپرونی تند، قارچ تازه، فلفل دلمه،میکس پنیر
26,100 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی تند، قارچ تازه، فلفل دلمه، میکس پنیر
47,700 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
نخودفرنگی، پیاز،قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، میکس پنیر
20,700 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
نخود فرنگی، پیاز، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، میکس پنیر
36,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
20,700 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ ،قارچ تازه، فلفل دلمه ، گوجه فرنگی، میکس پنیر
37,800 تومان
پیتزا کانزاس نرمال
گوشت رشته ای عمل آوری شده ، فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر
34,200 تومان
پیتزا کانزاس خانواده
گوشت رشته ای عمل آوری شده، فیله مرغ عمل آوری شده، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی،میکس پنیر
63,900 تومان
پیتزا فیلادلفیا نرمال
گوشت رشته ای عمل آوری شده، ژامبون گوشت و مرغ تنوری ،قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، میکس پنیر
32,400 تومان
پیتزا فیلادلفیا خانواده
گوشت رشته ای عمل آوری شده، ژامبون گوشت و مرغ تنوری ، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی،میکس پنیر
61,200 تومان
مکزیکی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی تند، قارچ تازه، فلفل دلمه،میکس پنیر
22,500 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی تند، قارچ تازه، فلفل دلمه،میکس پنیر
40,500 تومان

رولو ویژه ماژ
گوشت رشته ای عمل آوری شده، فیله مرغ عمل آوری شده، خمیر طعم دار شده ماژ، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر .
28,800 تومان
رولو سوپر ماژ
گوشت رشته ای عمل آوری شده، فیله مرغ عمل آوری شده، ژامبون گوشت تنوری، ژامبون مرغ تنوری، خمیر طعم دار شده ماژ، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر .
27,000 تومان
رولو میکس ماژ
گوشت رشته ای عمل آوری شده، ژامبون گوشت تنوری، ژامبون مرغ تنوری، خمیر طعم دار شده ماژ، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر .
26,100 تومان
چیکن استروگانف
فیله مرغ گریل شده، سس قارچ مخصوص، سیب زمینی خلالی، دورچین
26,100 تومان
چیکن وینگز
۸ تیکه بال و بازوی مزه دار شده، کنجد، سس مخصوص، دورچین
18,900 تومان
رولو گوشت
گوشت رشته ای عمل آوری شده، خمیر طعم دار شده ماژ، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر .
30,600 تومان
رولو مرغ
فیله مرغ عمل آوری شده، خمیر طعم دار شده ماژ، قارچ تازه، گوجه، فلفل دلمه، میکس پنیر .
23,400 تومان
ژامبون رولو
ژامبون گوشت تنوری، ژامبون مرغ تنوری، قارچ تازه، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، میکس پنیر
19,800 تومان

بروستد 1/2
4 تکه مرغ بروستد، سیب زمینی، سس، نان
36,000 تومان
بروستد 1/4 ران
2 تکه مرغ بروستد، سیب زمینی، سس، نان
18,450 تومان
بروستد 1/4 سینه
2 تکه مرغ بروستد، سیب زمینی، سس، نان
18,450 تومان
فیله استریپس
4 تکه فیله مرغ سوخاری شده
22,500 تومان
بال سوخاری 8 تیکه
8 تیکه بال و بازو سوخاری شده
18,000 تومان

ماژ برگر
150گرم گوشت تازه گوساله،2 عدد فیله گریل شده، قارچ عمل آوری شده، گوجه،خیارشور، کاهو،پنیر چدار
23,400 تومان
رویال برگر
150گرم گوشت تازه گوساله،ژامبون گوشت و مرغ، قارچ عمل آوری شده، گوجه،خیارشور، کاهو،پنیر چدار
21,600 تومان
قارچ برگر
150گرم گوشت تازه گوساله، قارچ عمل آوری شده، گوجه،خیارشور، کاهو،پنیر چدار
20,700 تومان
چیز برگر
150گرم گوشت تازه گوساله، گوجه،خیارشور، کاهو،پنیر چدار
19,800 تومان
فیله برگر
3 تیکه فیله مرغ عمل آوری شده و گیل شده، قارچ عمل آوری شده، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر چدار
18,900 تومان
همبرگر
150گرم گوشت تازه گوساله،گوجه،خیارشور، کاهو
17,100 تومان
ژامبون گوشت تنوری
3 عدد ژامبون گوشت و قارچ عمل آوری شده،میکس پنیر،کاهو، گوجه، خیارشور
15,300 تومان
هات داگ ۹۰٪
۱ عدد هات داگ ۹۰٪ گوشت ، گوجه ، کاهو ، خیار شور
15,300 تومان
هات رویال
۱ عدد هات داگ ۹۰٪ گوشت ،۲ عدد ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ عمل آوری شده ، میکس پنیر، گوجه ، کاهو ، خیار شور
17,100 تومان
زینگر برگر
۲ تیکه فیله مرغ سوخاری شده، ۲ عدد ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ عمل آوری شده ، میکس پنیر ، گوجه ، کاهو، خیارشور
18,900 تومان

سیب زمینی خلالی
8,100 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
15,300 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با سس قارچ
19,800 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر و گوشت رشته ای
20,700 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر و ژامبون پپرونی
18,000 تومان
قارچ سوخاری
8,100 تومان
نان سیر
7,200 تومان
سالاد فصل
4,500 تومان
سالاد اندونزی
4,050 تومان
سالاد سزار
13,500 تومان

نوشابه
1,800 تومان
دوغ
1,800 تومان
دلستر
2,520 تومان
موهیتو
2,520 تومان
آب معدنی
1,350 تومان