گوشت شهروند

خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینگوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
مغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
ناموجود
مغز ران گوساله نیم کیلو
93,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
ناموجود
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
93,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله یک کیلو
180,000 تومان
ناموجود
ران و سردست گوساله نیم کیلو
90,000 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (ویژه شهروند) یک کیلو
145,000 تومان
ناموجود
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
ناموجود
ران و سردست ممتاز گوسفندی یک کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
155,000 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
165,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی یک کیلو
180,000 تومان
گوشت چرخ‌کرده کم چربی یک کیلو
165,000 تومان
ناموجود
چنجه مخصوص شهروند (راسته گوساله) یک کیلو
طعم دار شده با سفارش قبلی
200,000 تومان
چنجه فیله گوساله یک کیلو
طعم دار شده با سفارش قبلی
250,000 تومان
ناموجود
قلم گوساله یک کیلو
12,000 تومان
ناموجود
شقه گوسفندی بدون دنبه هرکیلو
بره نر کشتار روز سفارش قبلی
135,000 تومان
ناموجود