گوشت شهروند

اکنون تعطیل است


خیابان پادگان،میدان عارف،جنب کوچه فروردینمغز ران گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
93,000 تومان
سردست گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
سردست گوساله ممتاز نیم کیلو
93,000 تومان
ران و سردست گوساله یک کیلو
180,000 تومان
ران و سردست گوساله نیم کیلو
90,000 تومان
گوشت چرخ کرده کوبیده (ویژه شهروند) یک کیلو
145,000 تومان
ماهیچه گوساله ممتاز یک کیلو
185,000 تومان
ران و سردست ممتاز گوسفندی یک کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
155,000 تومان
گردن بدون چربی ممتاز گوسفندی یک کیلو
165,000 تومان
گوشت چرخ کرده ممتاز یک کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
جگر دل قلوه گوسفندی یک کیلو
180,000 تومان
گوشت چرخ‌کرده کم چربی یک کیلو
165,000 تومان
چنجه مخصوص شهروند (راسته گوساله) یک کیلو
طعم دار شده با سفارش قبلی
200,000 تومان
چنجه فیله گوساله یک کیلو
طعم دار شده با سفارش قبلی
250,000 تومان
قلم گوساله یک کیلو
12,000 تومان
شقه گوسفندی بدون دنبه هرکیلو
بره نر کشتار روز سفارش قبلی
135,000 تومان