صبحانه پینو

بلوار نوروزیان،بین حکمت 38 و 36املت قارچ + نوشیدنی
نوشیدنی: دوغ یا دلستر یا نوشابه
12,000 تومان
املت گوشت + نوشیدنی
نوشیدنی: دوغ یا دلستر یا نوشابه
17,000 تومان
فرنچ تست + نوشیدنی
نوشیدنی: دوغ یا دلستر یا نوشابه
15,000 تومان
سرویس صبحانه ایرانی
12,000 تومان
سرویس صبحانه آمریکن + آب پرتغال
12,000 تومان
چیپس و پنیر + نوشیدنی
نوشیدنی: دوغ یا دلستر یا نوشابه
14,000 تومان
کیک بستنی
10,000 تومان