کوکی کده

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان بوعلی شرقی نرسیده به چهارراه خیامکوکی سیب و دارچین تیکه شکلات نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
10,625 تومان
کوکی گردو و کشمش (لاهیجان) یک کیلویی
هر کیلو حدود 28 عدد
25,500 تومان
کوکی گردو و کشمش (لاهیجان) نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
12,750 تومان
کوکی گردو تیکه شکلات نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
12,750 تومان
کوکی گردو و کشمش (لاهیجان) یک کیلویی
هر کیلو حدود 28 عدد
25,500 تومان
کوکی گردو و کشمش (لاهیجان) نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
12,750 تومان
کوکی گردو تیکه شکلات یک کیلویی
هر کیلو حدود 28 عدد
25,500 تومان
کوکی گردو تیکه شکلات نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
12,750 تومان
کوکی سیب و دارچین تیکه شکلات یک کیلویی
هر کیلو حدود 28 عدد
21,250 تومان
کوکی سیب و دارچین تیکه شکلات نیم کیلویی
هر نیم کیلو حدود 14 عدد
10,625 تومان
کوکی بادام زمینی یک کیلویی
25,500 تومان
کوکی بادام زمینی نیم کیلویی
12,750 تومان
کوکی چایی (هل و گلاب) یک کیلویی
کره و هل و گلاب و زعفران
17,000 تومان
کوکی چایی (هل و گلاب) نیم کیلویی
کره و هل و گلاب و زعفران
8,500 تومان
کوکی گردو نسکافه یک کیلویی
کره و گردو و نسکافه
25,500 تومان
کوکی گردو نسکافه نیم کیلویی
کره و گردو و نسکافه
12,750 تومان