صفویه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،نادری شمالی رو به روی رسالت نبش کوچه کاروانزرشک پلو با مرغ
9,500 تومان
چلو جوجه کباب
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده
9,500 تومان
قیمه نثار
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ
9,500 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
8,075 تومان
چلو خورشت قیمه
8,075 تومان

ماست موسیر
950 تومان

نوشابه بطری
1,425 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
نوشابه خانواده
4,465 تومان