صفویه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،نادری شمالی رو به روی رسالت نبش کوچه کاروانچلو جوجه کباب
11,400 تومان
چلو کباب کوبیده
13,300 تومان
قیمه نثار
13,300 تومان
زرشک پلو با مرغ
11,400 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
9,500 تومان
چلو خورشت قیمه
9,500 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان

نوشابه بطری
1,900 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان