صورتی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

مینودر لوازم خانگی پارس، جنب پاساژ پارس، بازارچه مینودرهمبرگر
6,300 تومان
بندری
4,950 تومان
فلافل ویژه
4,050 تومان
الویه بسته بندی
6,300 تومان

نوشابه خانواده
2,880 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,170 تومان
دوغ لیوانی
900 تومان
آب معدنی بزرگ
1,800 تومان
دوغ بطری کوچک
900 تومان
آب معدنی کوچک
900 تومان