صورتی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

مینودر لوازم خانگی پارس، جنب پاساژ پارس، بازارچه مینودرمرغ 1/2 بریان
17,100 تومان
همبرگر
همبرگر ٣٠درصد ،كلم ، كاهو ،گوجه خيارشور
7,650 تومان
بندری
6,300 تومان
فلافل خونگي
فلافل ، كلم و كاهو،گوجه و خيارشور
4,500 تومان
الویه بسته بندی
6,300 تومان
مرغ بریان کوچک
(سفارش ١٢ساعت قبل) شكم پر و تزيين مخصوص پذيرايي
27,900 تومان
مرغ بریان متوسط
(سفارش 12ساعت قبل )شكم پر ، مخصوص پذيرايي
31,500 تومان
ران مرغ بریان
11,700 تومان
مرغ 1/2 بریان
17,100 تومان
فلافل ويژه
فلافل ، قارچ و پنير ،كاهو گوجه خيارشور
7,650 تومان
چيزبرگر
همبرگر قارچ و پنيرو كاهو گوجه و خيارشور
8,550 تومان
قارچ برگر
همبرگر قارچ و پنير كاهو گوجه خيارشور
9,900 تومان

نوشابه خانواده
4,050 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,530 تومان
دوغ لیوانی
900 تومان
آب معدنی بزرگ
1,800 تومان
دوغ بطری کوچک
900 تومان
آب معدنی کوچک
900 تومان

سس سفيد
405 تومان
سس گوجه
405 تومان
سس فرانسه
405 تومان
سس تند
405 تومان