صورتی

مینودر لوازم خانگی پارس، جنب پاساژ پارس، بازارچه مینودرهمبرگر
همبرگر ٣٠درصد ،كلم ، كاهو ،گوجه خيارشور
9,000 تومان
بندری
7,000 تومان
فلافل خونگي
فلافل ، كلم و كاهو،گوجه و خيارشور
6,000 تومان
الویه خونگي
تهيه شده از سينه مرغ ، سيب زميني، تخم مرغ، خيار شور، نخود فرنگي،سس مهرام
10,000 تومان
مرغ بریان کوچک
با سبزيجات مخصوص صورتي طعمدار شده ، شكم پر و تزيين مخصوص پذيرايي
31,000 تومان
ناموجود
مرغ بریان متوسط
با سبزيجات مخصوص صورتي طعمدار شده، شكم پر ، مخصوص پذيرايي
36,000 تومان
ناموجود
ران مرغ بریان
13,000 تومان
ناموجود
مرغ 1/2 بریان
19,000 تومان
ناموجود
فلافل ويژه
فلافل ، قارچ و پنير ،كاهو گوجه خيارشور
8,500 تومان
چيزبرگر
همبرگر قارچ و پنيرو كاهو گوجه و خيارشور
10,500 تومان
قارچ برگر
همبرگر قارچ و پنير كاهو گوجه خيارشور
13,000 تومان
همبرگر ٧٠درصد
همبرگر ،كلم، كاهو، گوجه، خيارشور خونگي
13,000 تومان
سيب زميني مخصوص سر اشپز
سيب زميني كبابي با قارچ و پنير و أدويه مخصوص
22,000 تومان
گوجه ،خيارشور كوچك
گوجه، خيار شور خونگي
4,000 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
دوغ بطری کوچک
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان

سس سفيد
450 تومان
سس گوجه
450 تومان
سس فرانسه
450 تومان
سس تند
450 تومان

نان باگت
500 تومان