پیتزا هرمس

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین،به طرف خیام شمالی،جنب بانک شهرزینگر هرمس
2 تکه فیله مرغ،ژامبون،پنیر گودا
12,000 تومان
فیله استریپس 2 تکه
2 تکه فیله استریپس،سیب زمینی،نان
14,400 تومان
پیتزا ویژه هرمس دو نفره
گوشت گردن،زبان گوساله،پنير هرمس،سس ويژه هرمس،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ،چیپس
28,000 تومان
پیتزا ویژه هرمس تک نفره
گوشت گردن،زبان گوساله، پنير هرمس، سس هرمس،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ،چیپس
24,000 تومان
پیتزا ویژه هرمس دو نفره
گوشت گردن،زبان گوساله،پنير هرمس،سس ويژه هرمس،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ،چیپس
28,000 تومان
پیتزا ویژه هرمس خانواده
گوشت گردن،زبان گوساله،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،پیاز،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ،چیپس
41,600 تومان
پیتزا رست بيف تك نفره
گوشت راسته،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،زیتون، ذرت،قارچ، چیپس
23,200 تومان
پیتزا رست بيف دو نفره
گوشت راسته،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،زیتون، ذرت،قارچ، چیپس
25,600 تومان
پیتزا رست بيف خانواده
گوشت راسته،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،زیتون، ذرت،قارچ، چیپس
40,000 تومان
پیتزا مرغ و زبان تک نفره
فیله مرغ،زبان گوساله،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،چیپس
21,600 تومان
پیتزا مرغ و زبان دو نفره
فیله مرغ،زبان گوساله،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،چیپس
25,600 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
فیله مرغ،زبان گوساله،پنیر ویژه هرمس،سس ویژه هرمس،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،چیپس
38,400 تومان
پیتزا 4 سیزن تک نفره
فیله مرغ،مخصوص،رست بیف،پپرونی
19,200 تومان
پیتزا 4 سیزن دو نفره
فیله مرغ،مخصوص،رست بیف،پپرونی
24,000 تومان
پیتزا 4 سیزن خانواده
فیله مرغ،مخصوص،رست بیف،پپرونی
35,200 تومان
پیتزا دراگون تک نفره
گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس اسپایسی،قارچ
19,200 تومان
پیتزا دراگون دو نفره
گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس اسپایسی،قارچ
24,000 تومان
پیتزا دراگون خانواده
گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس اسپایسی،قارچ
33,600 تومان
پیتزا چیکن آفریکانا تک نفره
فیله مرغ،پنیر ویژه هرمس،سس آفریکانو،ذرت،قارچ،گوجه
19,200 تومان
پیتزا چیکن آفریکانا دو نفره
فیله مرغ،پنیر ویژه هرمس،سس آفریکانو،ذرت،قارچ،گوجه
23,200 تومان
پیتزا چیکن آفریکانا خانواده
فیله مرغ،پنیر ویژه هرمس،سس آفریکانو،ذرت،قارچ،گوجه
33,600 تومان
پیتزا کالزون تک نفره
گوشت چرخ کرده،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سراشپز،قارچ،فلفل دلمه
19,200 تومان
پیتزا کالزون دو نفره
گوشت چرخ کرده،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سراشپز،قارچ،فلفل دلمه
22,400 تومان
پیتزا کالزون خانواده
گوشت چرخ کرده،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سراشپز،قارچ،فلفل دلمه
33,600 تومان
پیتزا مخصوص تک نفره
گوشت چرخکرده،ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
18,400 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
گوشت چرخکرده،ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
22,400 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
گوشت چرخکرده،ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
32,000 تومان
پیتزا مخلوط تک نفره
ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
17,600 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
22,400 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون 90% ژیگو،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،قارچ
30,400 تومان
پیتزا پپرونی تک نفره
ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس تند،ذرت،کنجد
17,600 تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس تند،ذرت،کنجد
21,600 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی،پنیر ویژه هرمس،سس تند،ذرت،کنجد
32,000 تومان
پیتزا سبزیجات تک نفره
پیاز،نخود فرنگی،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ
14,400 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
پیاز،نخود فرنگی،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ
18,400 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
پیاز،نخود فرنگی،پنیر ویژه هرمس،سس مخصوص سرآشپز،فلفل دلمه ای،زیتون،ذرت،قارچ
25,600 تومان
پيتزا شكاري تك نفره
سوسيس شكاري ، سس ويژه ، ذرت ، گوجه
20,000 تومان
پيتزا شكاري دونفره
سوسيس شكاري ، سس ويژه هرمس ، ذرت ، گوجه
24,800 تومان
پيتزا شكاري خانواده
سوسيس شكاري ، سس ويژه هرمس ، ذرت ، گوجه
368,000 تومان

زینگر هرمس
2 تکه فیله مرغ،ژامبون،پنیر گودا
12,000 تومان
ژامبون تنوری
9,600 تومان
ذغالی هرمس برگر
12,000 تومان
ذغالی هرمس برگر ویژه
برگر ، سيب زميني ، پنير هرمس
14,400 تومان
دابل هرمس برگر
20,000 تومان
هرمس چیز برگر
12,800 تومان
ماشروم هرمس برگر
12,800 تومان
هرمس بمب برگر
16,000 تومان
فیله گریل مرغ
11,200 تومان
میکس برگر و فیله
17,600 تومان
هات داگ ويژه
12
9,600 تومان
زينگر برگر
يك عدد برگر ، دوتكه فيله سوخاري ، ژامبون گوشت ، پنير گودا
17,600 تومان

فیله استریپس 4 تکه
4 تکه فیله استریپس،سیب زمینی،نان
19,200 تومان
فیله استریپس 3 نکه
3 تکه فیله استریپس،سیب زمینی،نان
16,800 تومان
فیله استریپس 2 تکه
2 تکه فیله استریپس،سیب زمینی،نان
14,400 تومان
ران کنتاکی
2 تکه ران کنتاکی،سیب زمینی،نان
14,400 تومان
بال کنتاکی
5 تکه بال سوخاری،سیب زمینی،نان
14,400 تومان
جوجه چینی
4 تکه فیله،سیب زمینی،نان
14,400 تومان
سيني سوخاري
٣ تكه ناگت ، ٢ تكه بال ، ٢ تكه فيله، ١ تكه ران ، سيب زميني ، نان
27,200 تومان

پیتزا كودك هرمس
8,800 تومان
سیب زمینی کوچک
8,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
12,000 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری
12,000 تومان
قارچ سوخاری کوچک
6,400 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
11,200 تومان
میکس قارچ سوخاری و سیب زمینی
11,200 تومان
نان سیر
8,000 تومان
قارچ و پنیر
8,000 تومان
چیپس و پنیر
11,200 تومان

نوشابه قوطی
2,400 تومان
دوغ بطری
2,400 تومان
دلستر قوطی
2,400 تومان
آب معدنی
1,200 تومان
هافمبرگ
2,400 تومان
كوكا شيشه اي
2,000 تومان

ژامبون سرد گوشت
6,400 تومان
ژامبون سرد مرغ
5,600 تومان
ميكس سرد ژامبون گوشت و مرغ
9,600 تومان

سالاد سزار
كاهو ، نان تست سوخاري ، سس سزار ، فيله گريل شده
12,000 تومان
سالاد فصل
كاهو ، گوجه، خيار،زيتون
8,000 تومان
سالاد كلم
4,000 تومان