پیتزا یکتا


( خرید بالای 300,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

خیابان فردوسی جنوبی،نرسیده به چهارراه بوعلی،مقابل آزمایشگاه رازیچیزبرگر
برگر۹۰٪گوشت، پنیرگودا
65,000 تومان
فرنچ فرایز
سیب زمینی
45,000 تومان
بندری ویژه
60,000 تومان
ایستک خانواده استوایی
15,000 تومان
سالاد سزار گریل
65,000 تومان
پیتزا ویژه یکتا مینی
گوشت چرخ کرده، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
100,000 تومان
پیتزا ویژه یکتا نرمال
گوشت چرخ کرده، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
150,000 تومان
پیتزا ویژه یکتا خانواده
گوشت چرخ کرده، قارچ، فیله مرغ، پنیر میکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
215,000 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت زیتون، سس مخصوص
95,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
135,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت ژامبون مرغ، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
205,000 تومان
174,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت مینی
گوشت چرخ کرده، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
105,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
145,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
175,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ مینی
مرغ طعم دار، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه ذرت، زیتون، سس مخصوص
85,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
مرغ طعم دار، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه ذرت، زیتون، سس مخصوص
105,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
مرغ طعم دار، قارچ، فیله مرغ، پنیرمیکس، فلفل دلمه ذرت، زیتون، سس مخصوص
165,000 تومان
پیتزا سیسیلی مینی
زبان گوساله، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
100,000 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
مرغ طعم دار، زبان گوساله، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
130,000 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
مرغ طعم دار، زبان گوساله، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
190,000 تومان
پیتزا مخلوط مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت زیتون سس مخصوص
70,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت زیتون سس مخصوص
95,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت زیتون سس مخصوص
155,000 تومان
پیتزا یونانی مینی
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
85,000 تومان
پیتزا یونانی نرمال
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
125,000 تومان
پیتزا یونانی خانواده
گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
175,000 تومان
پیتزا مکزیکی مینی
ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
80,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
100,000 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
145,000 تومان
پیتزا پپرونی مینی
پپرونی، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
80,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
105,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
155,000 تومان
پیتزا فورسیزن مینی
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
85,000 تومان
پیتزا فورسیزن نرمال
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
110,000 تومان
پیتزا فورسیزن خانواده
گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
165,000 تومان
پیتزا آفریکانو مینی
فیله مرغ، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
90,000 تومان
پیتزا آفریکانو نرمال
فیله مرغ، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
115,000 تومان
پیتزا آفریکانو خانواده
فیله مرغ، قارچ، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
175,000 تومان
پیتزا سبزیجات مینی
قارچ، پنیرمیکس، پیاز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
70,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
قارچ، پنیرمیکس، پیاز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
90,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، پنیرمیکس، پیاز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
125,000 تومان
پیتزا مارگاریتا مینی
گوجه، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
65,000 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
گوجه، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
90,000 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
گوجه، پنیرمیکس، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص
130,000 تومان
پیتزا شگفت انگیز مینی
60,000 تومان
پیتزا شگفت انگیز نرمال
80,000 تومان
پیتزا شگفت انگیز خانواده
120,000 تومان

ساندویچ ویژه یکتا
برگر۹۰٪، ژامبون قارچ و پنیر، فیله مرغ
80,000 تومان
هات رویال
75,000 تومان
ساندویچ چیکن ویچ
مرغ طعم دار
55,000 تومان
کراکف
کراکف
65,000 تومان
کراکف ویژه
کراکف، قارچ و پنیر
80,000 تومان
هات داگ۲۰۲
55,000 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ۲۰۲، قارچ و پنیر
70,000 تومان
بلغاری۲۰۲
55,000 تومان
بلغاری ویژه
بلغاری۲۰۲، پنیرمیکس
70,000 تومان
کوکتل۲۰۲
50,000 تومان
کوکتل ویژه
کوکتل۲۰۲، قارچ و پنیر
70,000 تومان
فیله مرغ
65,000 تومان
فیله مرغ ویژه
فیله مرغ، قارچ و پنیر
100,000 تومان
اپیگ یونانی
هات داگ۲۰۲، ژامبون قارچ و پنیر، فیله مرغ
85,000 تومان

ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت۹۰٪، قارچ، پنیرمیکس
70,000 تومان
ژامبون مرغ تنوری
ژامبون مرغ، قارچ، پنیرمیکس
70,000 تومان

ژامبون گوشت
ژامبون گوشت۹۰٪
55,000 تومان
ژامبون مرغ
ژامبون مرغ۹۰٪
55,000 تومان
ساندویچ ژامبون ویژه یکتا
ژامبون گوشت و مرغ۹۰٪
60,000 تومان

برگر ویژه یکتا
برگر۹۰٪گوشت، قارچ، پنیرگودا، ژامبون گوشت، فیله مرغ
90,000 تومان
برگر کلاسیک
برگر۹۰٪گوشت
55,000 تومان
چیزبرگر
برگر۹۰٪گوشت، پنیرگودا
65,000 تومان
دوبل برگر
۲ عدد برگر۹۰٪گوشت
100,000 تومان
ماشروم لاور
برگر۹۰٪گوشت، قارج طعم دار، پنیر میکس
70,000 تومان
قارچ برگر
برگر۹۰٪گوشت، قارچ
65,000 تومان
چیزبرگر فرانسوی سینگل
برگر۹۰٪گوشت، پنیرگودا، نان سرخ شده باپنیر
70,000 تومان
چیزبرگر فرانسوی دوبل
۲ عددبرگر۹۰٪گوشت، پنیرگودا، نان سرخ شده با پنیر
120,000 تومان
یامی برگر
برگر۹۰٪گوشت، پپرونی
70,000 تومان
کینگ برگر
70,000 تومان

کوکتل بندری
45,000 تومان
جیگر
45,000 تومان
مغز
65,000 تومان
زبان
75,000 تومان
ساندویچ مغز و زبان
75,000 تومان
ساندویچ مرغ و مغز
70,000 تومان
فلافل
30,000 تومان
بندری ویژه
60,000 تومان
جگر ویژه
60,000 تومان
مغز ویژه
75,000 تومان
زبان ویژه
85,000 تومان
مغز و زبان ویژه
85,000 تومان
مرغ و مغز ویژه
85,000 تومان
فلافل ویژه
50,000 تومان
جگر بندری ویژه
65,000 تومان
جگر بندری
45,000 تومان

کوکتل بندری پرسی
70,000 تومان
فیله پرسی
100,000 تومان
جگر بندری پرسی
80,000 تومان

سالاد سزار گریل
65,000 تومان
سالاد اندونزی
35,000 تومان
نان سیر
50,000 تومان
چیپس و پنیر
50,000 تومان
فرنچ فرایز
سیب زمینی
45,000 تومان
سوپریم چیز فرایز
سیب زمینی، قارچ، پنیرمیکس
60,000 تومان
اسپشیال چیز فرایز
سیب زمینی، ژامبوم گوشت و مرغ، قارچ، پنیر میکس
65,000 تومان
سالاد سبز
40,000 تومان
چیز فرایز
سیب زمینی، پنیرمیکس
55,000 تومان

دوغ آبعلی شیشه
9,000 تومان
دوغ خانواده
18,000 تومان
لیموناد خانواده
15,000 تومان
ایستک خانواده لیمویی
15,000 تومان
ایستک خانواده استوایی
15,000 تومان
ایستک خانواده هلو
15,000 تومان
نوشابه قوطی پپسی
10,000 تومان
نوشابه قوطی میرندا
10,000 تومان
نوشابه قوطی سون آپ
10,000 تومان
لیموناد شیشه ای
12,000 تومان
ایستک قوطی لیمویی
12,000 تومان
ایستک قوطی استوایی
12,000 تومان
نوشابه بطری پپسی
7,000 تومان
نوشابه بطری میرندا
7,000 تومان
نوشابه بطری سون آپ
7,000 تومان
نوشابه بطری مرکبات
7,000 تومان
نوشابه خانواده پپسی
16,000 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
16,000 تومان
نوشابه خانواده لیمویی
16,000 تومان
دوغ آبعلی خانواده
15,000 تومان