پیتزا یکتا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فردوسی جنوبی،نرسیده به چهارراه بوعلی،مقابل آزمایشگاه رازیرست بیف
زبان، سس، قارچ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
14,250 تومان
سالاد ماکارونی
3,800 تومان
پیتزا معمولی مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل، گوجه و قارچ
7,600 تومان
پیتزا معمولی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل، گوجه و قارچ
9,500 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل ،گوجه و قارچ
17,100 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل ،گوجه و قارچ
19,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل ،گوجه و قارچ
36,100 تومان
پیتزا گوشت و قارچ مینی
گوشت چرخ کرده،قارچ و فلفل
17,100 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
گوشت چرخ کرده،قارچ و فلفل
19,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده،قارچ و فلفل
36,100 تومان
پیتزا مرغ و قارچ مینی
مرغ طبخ شده در پودر کاری، قارچ و فلفل
17,100 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
مرغ طبخ شده در پودر کاری، قارچ و فلفل
19,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
مرغ طبخ شده در پودر کاری، قارچ و فلفل
36,100 تومان
پیتزا مرغ و زبان مینی
مرغ، زبان، قارچ، فلفل، پنیر
19,000 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
مرغ، زبان، قارچ، فلفل، پنیر
20,900 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
مرغ، زبان، قارچ، فلفل، پنیر
39,900 تومان
پیتزا زبان و قارچ مینی
زبان، قارچ، فلفل و قارچ
20,900 تومان
پیتزا زبان و قارچ نرمال
زبان، قارچ، فلفل و قارچ
22,800 تومان
پیتزا زبان و قارچ خانواده
زبان، قارچ، فلفل و قارچ
41,800 تومان
پیتزا مخلوط مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل، گوجه و قارچ
14,250 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل، گوجه و قارچ
16,150 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل ،گوجه و قارچ
30,400 تومان
پیتزا یونانی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت، کوکتل، ذرت، گوجه و قارچ
18,050 تومان
پیتزا مکزیکی مینی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، فلفل، گوجه و قارچ
17,100 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، فلفل، گوجه و قارچ
19,000 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، فلفل ،گوجه و قارچ
36,100 تومان
پیتزا پپرونی مینی
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
16,150 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
18,050 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
34,200 تومان
پیتزا ژامبون و قارچ مینی
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
16,150 تومان
پیتزا ژامبون و قارچ نرمال
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
18,050 تومان
پیتزا ژامبون و قارچ خانواده
پپرونی با سس تند، پنیر و فلفل
34,200 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ مینی
سوسیس، پنیر و قارچ
15,200 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ نرمال
سوسیس، پنیر و قارچ
17,100 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ خانواده
سوسیس، پنیر و قارچ
30,400 تومان
پیتزا سبزیجات مینی
ذرت، زیتون، هویج، فلفل، گوجه، قارچ
14,250 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
ذرت، زیتون، هویج، فلفل، گوجه، قارچ
16,150 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
ذرت، زیتون، هویج، فلفل، گوجه، قارچ
29,450 تومان
پیتزا قارچ پنیر مینی
قارچ و پنیر
13,300 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
قارچ و پنیر
15,200 تومان
پیتزا قارچ خانواده
قارچ و پنیر
28,500 تومان
پیتزا پنیر مینی
پنیر و گوجه
13,300 تومان
پیتزا پنیر نرمال
پنیر و گوجه
15,200 تومان
پیتزا پنیر خانواده
پنیر و گوجه
28,500 تومان

لازانیا
گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ،فلفل دلمه ،پنیر گوجه، خامه
19,000 تومان

ساندویچ ماکارونی
ماکارونی، گوجه، خیارشور، کلم، پیاز جعفری
3,325 تومان
ساندویچ فلافل
فلافل، گوجه، خیارشور،کلم، پیاز جعفری
3,325 تومان
ساندویچ کوکتل
کوکتل، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
4,750 تومان
ساندویچ بندری
بندری، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
5,225 تومان
همبرگر
همبرگر، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
9,500 تومان
چیز برگر
همبرگر،پنیر، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
10,450 تومان
قارچ برگر
همبرگر،قارچ پنیر، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
11,400 تومان
دوبل برگر
دوبل برگر، پنیر، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
19,000 تومان
رویال برگر
همبرگر،پنیر،ژامبون، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
14,250 تومان
ساندویچ مرغ
مرغ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
8,550 تومان
ساندویچ مغز
مغز، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
11,400 تومان
ساندویج زبان
زبان، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
13,300 تومان
ساندویچ مغز و زبان
زبان، مغز،، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
16,150 تومان
ساندویچ مرغ و زبان
زبان، مرغ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
14,250 تومان
رست بیف
زبان، سس، قارچ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
14,250 تومان
ساندویچ هات داگ
هات داگ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
7,600 تومان
هات داگ با پنیر
هات داگ، پنیر، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
8,550 تومان
ژامبون گوشت
ژامبون،گوشت، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
6,650 تومان
ژامبون مرغ
ژامبون، مرغ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
6,650 تومان
ژامبون تنوری
ژامبون، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کلم، پیاز جعفری
8,550 تومان

سوپ جو
1,900 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
4,750 تومان
سیب زمینی مخصوص
5,700 تومان
چیپس و پنیر
9,500 تومان

سالاد فصل
3,800 تومان
سالاد کلم
3,800 تومان
سالاد ماکارونی
3,800 تومان
نان اضافه
475 تومان

نوشابه قوطی
2,755 تومان
نوشابه بطری
1,615 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دلستر شیشه ای
2,850 تومان
دلستر قوطی
3,325 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
آب کوچک
950 تومان