ستاره

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
ارسال رایگان

ولیعصر آیت الله خامنه ای جنب ورزشگاه شهید رجاییچلو کره
4,500 تومان
خوراک جوجه مخصوص
18,000 تومان
خوراک لقمه زعفرانی
دو سیخ
19,800 تومان
چلو کباب سلطانی
58,500 تومان
چلو کباب جوجه فیله با قارچ
28,800 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
دو سیخ
28,800 تومان
چلو کباب جوجه مخصوص
28,800 تومان
چلو ماهی قزل آلا
32,400 تومان
زرشک پلو با مرغ
21,600 تومان
چلو لقمه نگین دار مخصوص
35,100 تومان
چلو کره
4,500 تومان

خوراک سلطانی
49,500 تومان
خوراک لقمه نگین دار مخصوص
20,700 تومان
خوراک جوجه فیله با قارچ
22,500 تومان
خوراک لقمه زعفرانی
دو سیخ
19,800 تومان
خوراک جوجه مخصوص
18,000 تومان
خوراک ماهی قزل الا
24,300 تومان

سالاد فصل
3,600 تومان
ماست خیار
3,600 تومان
ماست بورانی اسفناج
3,600 تومان
سالاد شیرازی
2,700 تومان
سالاد ماکارانی
4,500 تومان
سالاد جوانه گندم
4,500 تومان
سالاد اندونزی
4,500 تومان
سالاد کرفس
4,500 تومان
سالاد یونانی
4,500 تومان
ترشیجات
2,700 تومان

دلستر قوطی
2,700 تومان
آب معدنی
1,350 تومان
دوغ قوطی
2,700 تومان
نوشابه قوطی
2,070 تومان