نمایشگاه قزوین

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نوروزیان، فود کورت نمایشگاه بین المللپیتزا مخصوص نرمال
18,050 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
30,400 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
17,100 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
29,450 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
21,850 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
34,200 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
19,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
24,700 تومان
پیتزا مرغ نرمال
19,950 تومان
پیتزا مرغ خانواده
32,300 تومان

دوبل برگر
دوعدد همبرگر، قارچ، دوعدد پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
13,300 تومان
گریلو برگر
همبرگر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
8,550 تومان
ماشروم برگر
همبرگر، قارچ، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
10,450 تومان
چیز برگر
همبرگر، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
9,500 تومان
رویال هات داگ
هات داگ، قارچ و پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهوريا، سس مخصوص
8,550 تومان
فیله سوخاری
فیله مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
10,450 تومان
رویال فیله سوخاری
فیله مرغ سوخاری، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
13,300 تومان
کباب لقمه
کباب لقمه، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
7,600 تومان
کباب لقمه پنیری
کباب لقمه، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
7,600 تومان
ژامبون سنتی
ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
5,700 تومان
ژامبون تنوری
ژامبون، پنیر، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
5,700 تومان
کوکتل پنیری
کوکتل، پنیر، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
5,700 تومان
کوکتل معمولی
4,750 تومان
ساندویچ کودک
3,325 تومان
فلافل
3,800 تومان
رویال برگر
همبرگر،ژامبون گوشت،پنیر گودا،پنیر،گوجه، خیارشور، کاهو
11,400 تومان

پرس فیله سوخاری
3 عدد فیله سوخاری، سیب زمینی، خیارشور، گوجه، نان
15,200 تومان
ناگت مرغ
6 تکه ناگت، سیب زمینی، خیارشور، گوجه، نان
13,300 تومان

سیب زمینی ویژه
ژامبون، قارچ و پنیر، سس مخصوص
13,300 تومان
سیب زمینی بزرگ
6,650 تومان
سیب زمینی کوچک
4,750 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
8,550 تومان
قارچ سوخاری کوچک
6,650 تومان
ذرت مکزیکی
5,700 تومان

نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
1,425 تومان
نوشابه بطری
1,235 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
دلستر خانواده
3,040 تومان
دلستر شیشه
1,900 تومان
دلستر قوطی
2,090 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,520 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
آب سودا
2,850 تومان