خان بابا

( خرید بالای 80,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان امام،بازار الاف راسته،گیوه کش ها،پلاک12 تلفن 33240755چلوکباب وزیری معمولی
120گرم جوجه60گرم کوبیده 350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
13,000 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
180گرم جوجه100گرم کوبیده350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی با دستگاه
18,000 تومان
چلو کباب وزیری سرآشپز
180گرم جوجه 200گرم کوبیده 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
23,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه (دونفره)
360گرم جوجه 200گرم کوبیده 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
33,000 تومان
چلو کباب میکس معمولی
160گرم جوجه وکوبیده تک سیخ 5 تکه350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
12,000 تومان
چلو کباب میکس مخصوص
240گرم جوجه و کوبیده تک سیخ 7تیکه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
16,000 تومان
چلو کباب میکس سر آشپز
320گرم جوجه وکوبیده دوسیخ 10تیکه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
21,000 تومان
چلو کباب میکس ویژه (دونفره)
480گرم جوجه وکوبیده دوسیخ14تیکه500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
29,000 تومان
چلو کباب شف جوجه معمولی
160گرم جوجه وکوبیده تک سیخ دولایه350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
12,000 تومان
چلوکباب شف جوجه مخصوص
240گرم جوجه و کوبیده تک سیخ دولایه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
16,000 تومان
چلوکباب شف جوجه سرآشپز
320گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
21,000 تومان
چلوکباب شف جوجه ویژه (دونفره)
480گرم جوجه وکوبیده دوسیخ دولایه 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
29,000 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی معمولی
150 گرم کوبیده نگین دار350گرم برنج پخته شده گوجه ظرف گیاهی درب درا
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی مخصوص
230گرم کوبیده نگین دار تک سیخ350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی سرآشپز
300گرم کوبیده نگین دار دوسیخ 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
21,000 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی ویژه (دونفره)
460گرم کوبیده نگین دار دو سیخ 500گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظرف گیاهی بادستگاه
29,000 تومان
چلو کباب بناب معمولی
11,000 تومان
چلو کباب بناب مخصوص
15,000 تومان
چلو کباب بناب سرآشپز
19,000 تومان
چلو کباب بناب ویژه (دونفره)
27,000 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان معمولی
10,000 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان مخصوص
13,000 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان سر آشپز
16,000 تومان
چلوکباب جوجه بااستخوان ویژه (دونفره)
23,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
10,000 تومان
چلوکباب جوجه بی استخوان مخصوص
13,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
16,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان ویژه (دونفره)
23,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
10,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده سرآشپز
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه (دونفره)
27,000 تومان

زرشک پلو بامرغ سرخ کرده معمولی
280گرم ران350گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
10,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران 350گرم برنج پخته شده دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
13,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده سرآشپز
2تاران280 گرمی 350گرم برنج پخته شده سیب زمینی دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
16,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرخ کرده ویژه (دونفره)
2تاران 420گرمی 500گرم برنج پخته شده سیب زمینی دورچین بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
23,000 تومان

قیمه نثارقزوین معمولی
50گرم گوشت اجیل 350 گرم برنج پخته شده ظرف گیاهی درب دار
11,000 تومان
قیمه نثار قزوین مخصوص
80گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
17,000 تومان
قیمه نثار قزوین سرآشپز
100گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 350گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
20,000 تومان
قیمه نثار قزوین ویژه (دونفره)
160گرم گوشت خلال پسته ومخلفات 500گرم برنج پخته شده بسته بندی ظروف گیاهی بادستگاه
31,000 تومان

خوراک جوجه بی استخوان مخصوص
180گرم شنیسل گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی با دستگاه
10,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
300گرم جوجه شامل بال و کتف وسینه گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
10,000 تومان
خوراک مرغ سرخ کرده مخصوص
420گرم ران سرخ کرده سیب زمینی دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
10,000 تومان
خوراک کوبیده مخصوص
دو سیخ کوبیده100گرمی گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
12,000 تومان
خوراک بناب مخصوص
180گرم بنابی تک سیخ پیاز جعفری ریحون گوجه نان سنگک بسته بندی بادستگاه
12,000 تومان
خوراک وزیری مخصوص
180 گرم جوجه 100 گرم کوبیده گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
15,000 تومان
خوراک نگینی مخصوص
230گرم کوبیده نگین دار تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
13,000 تومان
خوراک شف جوجه مخصوص
240گرم جوجه وکوبیده دولایه تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
13,000 تومان
خوراک میکس مخصوص
240گرم جوجه وکوبیده ردیفی تک سیخ گوجه دورچین نان سنگک بسته بندی بادستگاه
13,000 تومان

زیتون پرورده مخصوص
بسته بندی شرکتی
2,500 تومان
ماست موسیر مخصوص
بسته بندی شرکتی
1,500 تومان
سبد میوه
چهار عددمیوه مختلف فصل
5,000 تومان
سوپ جوتک نفره
مرغ جو پوست کنده سبزیجات معطر
2,000 تومان
سوپ جو نیم کیلویی
مرغ جوپوست کنده سبزیجات معطر
4,000 تومان

نوشابه خانواده
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
4,500 تومان
نوشابه قوطی
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
3,000 تومان
نوشابه شیشه ای یکبارمصرف
پپسی میراندا لیمونات
2,500 تومان
نوشابه بطری
پپسی میراندا سون آپ لیمونات مرکبات مکس
2,000 تومان
دوغ خانواده
ساده
4,000 تومان
دوغ خانواده
سنتی
5,000 تومان
دوغ لیوانی
ساده
1,000 تومان
دوغ لیوانی
سنتی
1,500 تومان
دلستر قوطی پارسی (پپسی)
هلو لیمو سیب استوایی کلاسیک
2,500 تومان
دلسترخانواده
5,000 تومان
آب معدنی کوچک
350 سی سی
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1500 سی سی
2,000 تومان

چلو کره مخصوص
400کرم برنج پخته شده کره
4,000 تومان
نان سنگک سبوس دار ساده
بزرگ
2,000 تومان
نان سنگک سبوس دار خشخاشی
بزرگ
2,500 تومان
نان و پیاز
500 تومان