نان سنگک هایپر

شهرک ولایت، جنب فروشگاه هایپرکیپرنان سنگک کنجدی بزرگ
2,500 تومان
نان سنگک مخصوص شاطر
ابعاد بزرگ و کنجد بیشتر
3,000 تومان
نان سنگک ساده
1,500 تومان
نان سنگک ساده
1,500 تومان
نان سنگک کنجدی بزرگ
2,500 تومان
نان سنگک مخصوص شاطر
ابعاد بزرگ و کنجد بیشتر
3,000 تومان