اکبر جوجه

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا24:00


( خرید بالای 250,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
اکبر جوجه سابق (مدنی شرقی)

چهارصد دستگاه ابتدای بلوار حکیم نبش یاس سوماکبر جوجه
نصف جوجه 900گرمی (450گرم) + برنج ایرانی + سس انار
95,000 تومان
85,500 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
جوجه ۴۵۰ گرمی
80,000 تومان
اکبر جوجه
نصف جوجه 900گرمی (450گرم) + برنج ایرانی + سس انار
95,000 تومان
85,500 تومان
اکبر جوجه بدون برنج
جوجه ۴۵۰ گرمی
80,000 تومان

ماست موسیر
5,000 تومان
رب انار
2,500 تومان

دوغ خانواده
17,000 تومان
دوغ لیوانی
6,500 تومان
لیموناد خانواده
14,000 تومان
لیموناد شیشه ای
8,500 تومان
نوشابه خانواده
15,000 تومان
نوشابه شیشه ای
7,500 تومان
نوشابه بطری
6,500 تومان
آب معدنی کوچک
4,000 تومان
آب معدنی بزرگ
6,000 تومان