برگر گلپایگانی

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان شهید بابایی ، نبش کوچه 24بندری
6,375 تومان
رویال برگر
همبرگر/پنیر/ژامبون/قارچ
13,600 تومان
سیب زمینی کوچک
4,675 تومان
چیز برگر با قارچ
همبرگر/پنیر/قارچ
11,900 تومان
همبرگر
10,200 تومان
فیله مرغ
9,775 تومان
ژامبون سرد
7,650 تومان
هات داگ
7,650 تومان
بلغاری
7,650 تومان
بندری
6,375 تومان
فلافل
4,250 تومان
سیب زمینی پنیر و قارچ کوچک
7,225 تومان
سیب زمینی بزرگ
9,350 تومان
سیب زمینی کوچک
4,675 تومان
قارچ پنیر اضافه
2,550 تومان
دوغ لیوانی
1,275 تومان

رویال برگر
همبرگر/پنیر/ژامبون/قارچ
13,600 تومان
هات رویال
هات داگ/پنیر/ژامبون/قارچ
11,050 تومان
چیز برگر با قارچ
همبرگر/پنیر/قارچ
11,900 تومان
سیب زمینی قارچ پنیر بزرگ
سیب زمینی/پنیر پیتزا/قارچ
11,900 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی/قارچ/ژامبون/پنیر
10,200 تومان
قارچ برگر
همبرگر/قارچ
11,050 تومان
چیز برگر
همبرگر/پنیر
11,050 تومان

زیتون پرورده
2,975 تومان
سالاد فصل
3,400 تومان
ماست خیار
2,550 تومان
ماست موسیر
2,550 تومان
نان اضافه
850 تومان
سس اضافه
425 تومان
پنیر اضافه
1,275 تومان

دوغ خانواده مخصوص گلپایگانی
5,950 تومان
دوغ کوچک مخصوص گلپایگانی
2,550 تومان
دلستر خانواده
5,100 تومان
دلستر شیشه ایی
2,975 تومان
نوشابه خانواده
4,250 تومان
آب معدنی کوچک
1,020 تومان
آب معدنی بزرگ
1,360 تومان
نوشابه شیشه ایی
1,700 تومان