فاخته

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،فلسطین غربی،جنب بانک تجارت،پلاک 564باقلوا گل درجه یک، یک کیلوگرم
49,500 تومان
شیرینی نان برنجی سفید، یک کیلوگرم
40,500 تومان
شیرینی نان برنجی زعفرانی، یک کیلوگرم
46,800 تومان
شیرینی نان نخودی، یک کیلوگرم
36,000 تومان
شیرینی کرمانشاهی، یک کیلوگرم
45,000 تومان
شیرینی نان چرخی، یک کیلوگرم
28,800 تومان
شیرینی پادرازی، یک کیلوگرم
18,000 تومان
شیرینی نان قندی، یک کیلوگرم
16,200 تومان
شیرینی نان چایی، یک کیلوگرم
12,600 تومان
شیرینی مخلوط، حدود 700گرم
22,500 تومان

باقلوا گل درجه یک، یک کیلوگرم
49,500 تومان
باقلوا گل اعلاء، یک کیلوگرم
67,500 تومان
باقلوا لوزی معمولی، یک کیلوگرم
49,500 تومان
باقلوا لوزی درجه یک، یک کیلوگرم
67,500 تومان
باقلوا لوزی اعلاء، یک کیلوگرم
108,000 تومان