فاخته

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،فلسطین غربی،جنب بانک تجارت،پلاک 564شیرینی نان برنجی سفید، یک کیلوگرم
60,450 تومان
شیرینی نان برنجی سفید نیم کیلویی
32,550 تومان
شیرینی نان برنجی زعفرانی، یک کیلوگرم
48,360 تومان
شیرینی نان نخودی، یک کیلوگرم
37,200 تومان
شیرینی کرمانشاهی، یک کیلوگرم
46,500 تومان
شیرینی نان چرخی، یک کیلوگرم
29,760 تومان
شیرینی پادرازی، یک کیلوگرم
18,600 تومان
شیرینی نان قندی، یک کیلوگرم
16,740 تومان
شیرینی نان چایی، یک کیلوگرم
13,020 تومان
شیرینی مخلوط، حدود 700گرم
23,250 تومان

باقلوا گل درجه یک، یک کیلوگرم
51,150 تومان
باقلوا گل اعلاء، یک کیلوگرم
69,750 تومان
باقلوا لوزی معمولی، یک کیلوگرم
51,150 تومان
باقلوا لوزی درجه یک، یک کیلوگرم
69,750 تومان
باقلوا لوزی اعلاء، یک کیلوگرم
111,600 تومان