فاخته

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،فلسطین غربی،جنب بانک تجارت،پلاک 564شیرینی نان برنجی سفید، یک کیلوگرم
65,000 تومان
60,450 تومان
شیرینی نان برنجی سفید نیم کیلویی
35,000 تومان
32,550 تومان
شیرینی نان برنجی زعفرانی، یک کیلوگرم
52,000 تومان
48,360 تومان
شیرینی نان نخودی، یک کیلوگرم
40,000 تومان
37,200 تومان
شیرینی کرمانشاهی، یک کیلوگرم
50,000 تومان
46,500 تومان
شیرینی نان چرخی، یک کیلوگرم
32,000 تومان
29,760 تومان
شیرینی پادرازی، یک کیلوگرم
20,000 تومان
18,600 تومان
شیرینی نان قندی، یک کیلوگرم
18,000 تومان
16,740 تومان
شیرینی نان چایی، یک کیلوگرم
14,000 تومان
13,020 تومان
شیرینی مخلوط، حدود 700گرم
25,000 تومان
23,250 تومان

باقلوا گل درجه یک، یک کیلوگرم
55,000 تومان
51,150 تومان
باقلوا گل اعلاء، یک کیلوگرم
75,000 تومان
69,750 تومان
باقلوا لوزی معمولی، یک کیلوگرم
55,000 تومان
51,150 تومان
باقلوا لوزی درجه یک، یک کیلوگرم
75,000 تومان
69,750 تومان
باقلوا لوزی اعلاء، یک کیلوگرم
120,000 تومان
111,600 تومان