آبمیوه مکث

قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، جنب بانک کشاورزی، نبش کوچه نرگس 3طالبی یک لیتری
10,000 تومان
آب هویج طبیعی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک و نیم لیتری
32,000 تومان
آب سیب طبیعی یک و نیم لیتری
40,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک لیتری
25,000 تومان
اب انار طبیعی یک لیتری
25,000 تومان
آب کرفس طبیعی یک و نیم لیتری
12,500 تومان
سیب هویج طبیعی یک ونیم لیتری
30,000 تومان
سیب پرتقال طبیعی یک ونیم لیتری
40,000 تومان
آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
25,000 تومان
پرتقال لیمو شیرین طبیعی یک و نیم لیتری
40,000 تومان
آب آناناس یک ونیم
80,000 تومان
موهیتو یک لیتری
لیموترش، نعنا، زنجبیل، شربت، یخ
11,000 تومان
آب سیب یک لیتری
25,000 تومان
سیب کرفس یک لیتری
19,000 تومان
سیب کرفس یک ونیم
30,000 تومان
طالبی یک لیتری
10,000 تومان
طالبی یک ونیم لیتری
16,000 تومان