آبمیوه مکث

قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، جنب بانک کشاورزی، نبش کوچه نرگس 3آب هویج طبیعی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک و نیم لیتری
40,000 تومان
آب سیب طبیعی یک و نیم لیتری
48,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک لیتری
25,000 تومان
آب کرفس طبیعی یک و نیم لیتری
32,000 تومان
سیب هویج طبیعی یک ونیم لیتری
35,000 تومان
سیب پرتقال طبیعی یک ونیم لیتری
44,000 تومان
آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
32,500 تومان
پرتقال لیمو شیرین طبیعی یک و نیم لیتری
56,000 تومان
آب آناناس یک ونیم
56,000 تومان
موهیتو یک لیتری
لیموترش، نعنا، زنجبیل، شربت، یخ
20,000 تومان
آب سیب یک لیتری
30,000 تومان
سیب کرفس یک لیتری
25,000 تومان
سیب کرفس یک ونیم
40,000 تومان
طالبی یک لیتری
12,500 تومان
طالبی یک ونیم لیتری
20,000 تومان

اب انار طبیعی یک لیتری
25,000 تومان
انار پرتقال یک لیتری
31,000 تومان
انار سیب یک لیتری
34,000 تومان