اسپینو

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیام شمالی،جنب بانک رفاهقارچ برگر و پنیر
27,550 تومان
هات داگ
12,350 تومان
سیب زمینی ویژه
24,700 تومان
هات داگ رویال
23,750 تومان
همبرگر شرکتی
14,250 تومان
همبرگر دستی
23,750 تومان
چیز برگر
25,650 تومان
کریسپی
20,900 تومان
قارچ برگر و پنیر
27,550 تومان
قارچ برگر دوبل
33,250 تومان
همبرگر رویال
29,450 تومان
فلافل
6,650 تومان
بندری
9,500 تومان
ژامبون تنوری
16,150 تومان
هات داگ رویال
23,750 تومان
هات داگ پنیر
15,200 تومان
هات داگ
12,350 تومان
سوپر اسپینو
33,250 تومان
بیفتک (فیله گوشت)
27,550 تومان
استریپس (فیله مرغ)
24,700 تومان
رست بیف
27,550 تومان
بندري ويژه
13,300 تومان
كردون بلو(دبل دان)
27,550 تومان
اش دوغ
5,700 تومان
بشقاب رژیمی
19,000 تومان
شنیسل
16,150 تومان
ناگت پنیر دار
19,000 تومان
ميگوسوخاري
19,000 تومان
کراکت سیب زمینی
11,400 تومان

سیب زمینی ویژه
24,700 تومان
سیب زمینی کوچک
11,400 تومان
سیب زمینی بزرگ
19,000 تومان
قارچ سوخاری کوچک
11,400 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
19,000 تومان
مخلوط قارچ و سیب زمینی بزرگ
19,000 تومان
بال سوخاری
19,000 تومان
سوپ
4,750 تومان
ذرت کوچک
6,650 تومان

نوشابه قوطی
2,850 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
آب کوچک
1,425 تومان