آشکده سیکا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 40,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

اینترنتیمیرزا قاسمی پرسی
5,700 تومان
آش رشته، پرسی
نهار، شام
5,700 تومان
آش رشته، تک نفره
نهار، شام
3,800 تومان
آش دوغ، پرسی
نهار، شام
5,700 تومان
سوپ شیر و قارچ، پرسی
نهار، شام
5,700 تومان
سوپ جو، پرسی
نهار، شام
4,750 تومان
ماکارونی رشته ای، پرسی
نهار و شام
5,700 تومان
ماکارونی فرمی، پرسی
نهار، شام
5,700 تومان
کشک بادمجان
6,650 تومان
سالاد پاستا
5,700 تومان
سوپ جو تک نفره
3,800 تومان
سوپ شیر و قارچ و مرغ
4,750 تومان

آب معدنی کوچک
665 تومان
آب معدنی بزرگ
1,140 تومان
نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه بطری
950 تومان
نوشابه خانواده
3,800 تومان
دوغ خوشگوار خانواده
3,800 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان