لبنیات سنتی بهار

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا24:00

مینودر بازارچه کابل البرز مرکزیماست کوچک
24,000 تومان
ماست متوسط
30,000 تومان
ماست بزرگ
48,000 تومان
ماست گاومیش
49,000 تومان
ماست گوسفندی
45,000 تومان
ماست موسیر نیم کیلو
22,500 تومان

پنیر سفید درجه یک نیم کیلو
45,000 تومان
پنیر سفید درجه دو نیم کیلو
37,500 تومان
پنیر گلپایگان نیم کیلو
84,000 تومان
پنیر لاکتیکی نیم کیلو
49,000 تومان
پنیر سوپر لیقوان نیم کیلو
110,000 تومان
پنیر بلغاری نیم کیلو
84,000 تومان
پنیر کوزه ای دیلمان نیم کیلو
100,000 تومان
پنیر کوزه ای دیلمان 250 گرم
50,000 تومان
پنیر پیتزا نیم کیلو
82,500 تومان
پنیر پیتزا 250 گرم
41,000 تومان

خامه سنتی نیم کیلو
75,000 تومان
خامه سنتی 250 گرم
37,500 تومان
سرشیر 250 گرم
50,000 تومان
سرشیر نیم کیلو
100,000 تومان

دوغ چکیده نیم کیلو
22,500 تومان
کشک نیم کیلو
22,500 تومان
دوغ عیران بطری کم چرب
20,000 تومان
دوغ عیران بطری پر چرب
25,000 تومان

کره مشک 300 گرم
78,000 تومان
کره مشک نیم کیلو
130,000 تومان
کره خامه ای 300 گرم
57,000 تومان
کره خامه ای نیم کیلو
95,000 تومان

خرما سطلی خاصویی 500 گرم
65,000 تومان
خرما سطلی دشتستان 900 گرم
65,000 تومان
خرما سطلی خنزی 600 گرم
55,000 تومان
خرما سطلی پیارم 600 گرم
55,000 تومان

رب انار محلی ترش 250 گرم
50,000 تومان
رب انار محلی ترش نیم کیلو
100,000 تومان
کره بادام زمینی (دستگاهی) 250 گرم
32,500 تومان
مغز گردو بسته ای 190 گرم
70,000 تومان
ارده450 گرم
50,000 تومان