کترینگ دارکباب

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:30تا16:30
20:00تا23:30

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان شهید بابایی (دانشگاه)چلو زبان با باقالی پلو
200 گرم زبان گوساله
130,000 تومان
110,500 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ ویژه
۳۰۰ گرم ران مرغ
110,000 تومان
93,500 تومان
قیمه نثار ویژه
۱۵۰ گرم سردست گوساله
150,000 تومان
127,500 تومان
قیمه نثار
120 گرم سردست گوساله
110,000 تومان
93,500 تومان
ناموجود
چلو زبان با برنج ساده ویژه
۳۰۰ گرم زبان گوساله (ویژه)
160,000 تومان
136,000 تومان
چلو زبان با باقالی پلو ویژه
۳۰۰ گرم زبان گوساله (ویژه)
170,000 تومان
144,500 تومان
چلو گوشت با برنج ساده ویژه
۲۵۰ گرم ماهیچه گوساله
170,000 تومان
144,500 تومان
چلو گوشت با باقالی پلو ویژه
۲۵۰ گرم ماهیچه گوساله
180,000 تومان
153,000 تومان
قیمه نثار ویژه
۱۵۰ گرم سردست گوساله
150,000 تومان
127,500 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
۳۰۰ گرم ران مرغ
110,000 تومان
93,500 تومان
باقالی پلو با مرغ ویژه
۳۰۰ گرم ران مرغ
120,000 تومان
102,000 تومان

چلو زبان با برنج ساده
200 گرم زبان گوساله
120,000 تومان
102,000 تومان
ناموجود
چلو زبان با باقالی پلو
200 گرم زبان گوساله
130,000 تومان
110,500 تومان
ناموجود
چلو گوشت با برنج ساده
180 گرم ماهیچه گوساله
130,000 تومان
110,500 تومان
ناموجود
چلو گوشت با باقالی پلو
180 گرم ماهیچه گوساله
140,000 تومان
119,000 تومان
ناموجود
قیمه نثار
120 گرم سردست گوساله
110,000 تومان
93,500 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ
300 گرم ران مرغ
80,000 تومان
68,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با مرغ
300 گرم ران مرغ
90,000 تومان
76,500 تومان
ناموجود

نوشابه خانواده
20,000 تومان
17,000 تومان
دوغ خانواده
31,000 تومان
26,350 تومان
دوغ لیوانی
7,200 تومان
6,120 تومان
نوشابه (کوچک)
7,600 تومان
6,460 تومان
آب (کوچک)
4,600 تومان
3,910 تومان
دلستر خانواده
18,700 تومان
15,895 تومان